دکتر محمد امین گلباز مدیر عامل موسسه بنیان فرزانگان

محمد امین گلباز ، مدیر عامل موسسه بنیان فرزانگان در معرفی خود می گوید :از سال ۹۰ وارد حیطه تدریس که از کودکی به این کار علاقه شدید داشتم شدم. علاقه ام انگیزه ای شد برای من که در این ۱۰ سال راه چندین ساله را بسرعت بپیمایم و اکنون به این جایگاه کنونی برسم.
به گزارش ساقی آذربایجان وی در خصوص نحوه شروع کار و سختی های راه می گوید:من از سال ۹۱ با کار کردن در مجموعه های مختلف تجربه خودم را افزایش دادم که الان توانستم مجموعه خودم یعنی بنیان فرزانگان را تاسیس کنم که هدف از آن تعالی آموزش و افزایش شعاع علمی جامعه است .خوشبختانه باید به استحضار مردم عزیز برسانم بنیان فرزانگان به طور مستقیم ۷۰ نفر و به طور غیر مستقیم برای ۱۵۰ نفر اشتغال زایی ایجاد کرده است و علاوه برآن محلی برای دورهمی بهترین اساتید کشور شده که دوره های تخصصی خودشان را برگزار کنند.
شرایط آموزش همه گیر در این موسسه بدین صورت است که ما برای اولین بار در سال ۹۸ در زمان کرونا آموزش غیر حضوری را فراهم کردیم تا امکانات برای همه فراهم شود که وارد عرصه دانشگاه شوند.
هدف ما کمک کردن بدون چشم داشت مالی برای پیشرفت می باشد که در این راستا از دانش آموزان با رزومه و‌تراز های بالا در این موسسه استقبال و حمایت می شود.

About Author