دیروز بلبرینگ فروش ، امروزمشاور مدیرعامل !

سوز بیردن، قولاق سیزدن
************

شنیده می شود یکی از اصناف تبریز در منطقه بهار و قونقا که تا مدتی قبل به فروش بلبرینگ مشغول بود و درآمد خوبی هم داشت اخیرا بدلیل رفاقت و احیانا شراکت با مدیر عامل یکی از نهادهای مهم خدماتی آذربایجان شرقی ، مغازه خود را رها کرده و با ترفند مدیرعامل ، علاوه از حل مشکل استخدامی اش بعنوان مشاور مدیرعامل و همراه با رییس دفتر ایشان مشغول رتق و فتق امور! هستند .
این مجموعه بزرگ خدماتی و یاری رسان به مردم ، مدتهاست دچار حواشی متعدد شده و عملا سیستم پرسنلی آن دچار پریشانی و از هم گسیختگی گردیده است که بدلیل حمایت ویژه و تمام و کمال دکتر “م” از مجلس ، تذکرات تهران نیز کارساز نبوده و همچنان این مجموعه علاوه از اینکه تبدیل به ستاد انتخاباتی آقای خاص ! شده است کلیه امورات جاری و اداری با اهداف انتخاباتی و باندی و گروهی مدیریت می شود و پرسنل قدیمی و با تجربه این نهاد که با ورود دهها نیروی جدید و بی تجربه و پرمدعا که نظام امور مجموعه را به دست گرفته اند بشدت از این وضع ناراضی بوده لذا جا دارد نهادهای نظارتی استان نسبت به مسائل داخلی این نهاد ورود پیدا کرده و نسبت به ساماندهی آن و برخورد با تصمیمات غیرقانونی و سلیقه ای اقدام نمایند .

About Author