ذخیره آبی نامناسب سدهای استان اصفهان

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به ذخیره ۲۸۰ میلیون مترمکعبی سد زاینده رود، گفت: در این برهه از زمان ورودی آب به سدها بسیار ناچیز است، بنابراین حجم آب ذخیره سدهای استان اصفهان بسیار پایین است.
به گزارش ساقی آذربایجان احسان اله امینی با اشاره به آخرین وضعیت سدهای استان، اظهار کرد: در حال حاضر حجم آب سد زاینده رود ۲۸۰ میلیون متر مکعب است که این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۶۶ درصد کاهش ذخیره دارد.
وی افزود: سد گلپایگان نیز در حال حاضر ۵.۶ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارد که این میزان نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۶۸ درصد کمتر شده است.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان در خصوص حجم پایین سد گلپایگان نیز توضیح داد: به دلیل احداث نیروگاه برقابی ناچاریم تراز آب این سد را پایین نگه داریم.
وی همچنین به سد وضعیت سد قره آقاچ واقع در شهرستان سمیرم اشاره کرد و گفت: این سد نیز ۱۶ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش ذخیره دارد، البته نسبت به متوسط درازمدت شرایط آن مناسب است.
امینی ادامه داد: سد حنا سمیرم نیز در حال حاضر ۷ میلیون مترمکعب حجم دارد که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۳۶ درصد ذخیره آن کاهش داشته است.
به گفته مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان، در حال حاضر سد خمیران نیز ۳.۳ میلیون مترمکعب حجم آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد و نسبت به متوسط درازمدت ۱۳ درصد ذخیره آن مثبت بیشتر شده است.
وی به حجم یک میلیون مترمکعبی سد باغکل اشاره کرد و گفت: این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۵۱ درصد کاهش ذخیره دارد.
امینی با اشاره به اینکه اکنون (شهریور ماه) در انتهای سال آبی قرار داریم، توضیح داد: در این برهه از زمان ورودی آب به سدها بسیار ناچیز است، بنابراین حجم آب ذخیره سدهای استان بسیار پایین است.
وی درباره پیش بینی بارش های نامناسب در سال آبی آینده، توضیح داد: با توجه به عدم پیش بینی بارش های مناسب در پاییز پیش رو، از شهروندان می خواهیم تا در مصرف آب صرفه جویی داشته باشند تا بتوانیم از تابستان و پاییز امسال عبور کنیم.

About Author