راه‌اندازی دومین درمانگاه بزرگ در اردبیل

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: دومین درمانگاه بزرگ در شهر ۶۰۰ هزار نفری اردبیل اجرایی و عملیاتی می‌شود. به گزارش ساقی آذربایجان ، مهرداد قریب در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: قرار است با تهاتر زمین واگذار شده از طریق شهرداری دومین درمانگاه شهری اردبیل به همت سازمان تأمین اجتماعی اجرایی […]

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: دومین درمانگاه بزرگ در شهر ۶۰۰ هزار نفری اردبیل اجرایی و عملیاتی می‌شود.
به گزارش ساقی آذربایجان ، مهرداد قریب در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: قرار است با تهاتر زمین واگذار شده از طریق شهرداری دومین درمانگاه شهری اردبیل به همت سازمان تأمین اجتماعی اجرایی و عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: از نظر سطح‌بندی احداث این درمانگاه در کمیته عمرانی ستاد مرکزی تصویب نشد اما تلاشمان بر این است تا با تهاتر زمین و محاسبه بدهی شهرداری بتوانیم از این ساختمان برای راه‌اندازی دومین درمانگاه بزرگ تأمین اجتماعی استفاده کنیم.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در مورد تأمین زمین برای احداث درمانگاه تأمین اجتماعی گرمی نیز گفت: زمینی که برای این پروژه اختصاص دادند محل مناسب و در دسترس مردم نیست و تمام تلاش ما بر این است تا در محدوده داخل شهر زمین مورد نظر را تأمین کرده و احداث درمانگاه را انجام دهیم.
قریب افزود: ۴۰ میلیارد تومان منابع احداث این درمانگاه در حساب تأمین اجتماعی شهرستان است و با تعیین زمین و واگذاری آن به سرعت عملیات اجرایی در گرمی آغاز خواهد شد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما تجربه تلخی را در احداث درمانگاه‌های تأمین اجتماعی خارج از محدوده شهر داریم و به هیچ وجه قصد نداریم تا در فضای خارج از شهر گرمی درمانگاهی احداث کنیم چرا که شهروندان با پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر از ویزیت نمی‌توانند در محل مورد نظر حضور پیدا کنند.