رد صلاحیت‌ها باعث افزایش مشارکت می‌شود

حسین جلالی رئیس پیشین دفتر آیت‌الله مصباح یزدی می‌گوید: رد صلاحیت‌ها باعث افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات می‌شود. مردم وقتی بدانند خالص‌سازی می‌شود و افراد سالم و مطمئن و خدمت‌گزار انتخاب می‌شوند، موافق هستند و آن‌ها هم با اطمینان بیشتری پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند.

حسین جلالی نماینده مجلس و رئیس پیشین دفتر آیت‌الله مصباح یزدی در گفتگو با رویداد۲۴ با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات مجلس و بررسی میزان مشارکت می‌گوید: تدریجا تنور انتخابات گرم می‌شود و هر چه به انتخابات نزدیک می‌شویم، حضور حماسی مردم در حال تحقق است و برنامه‌های صداوسیما که از جریان و گروه‌های مختلف دعوت می‌کند، در افزایش مشارکت بسیار موثر است و مردم را به انتخابات تشویق می‌کند.

*‌ هرچه به ۱۱ اسفندماه نزدیک‌تر می‌شویم، حضور مردم در انتخابات مجلس فعال‌تر می‌شود. در حوزه‌های انتخابیه که ما هستیم، تقریبا جلسات در شکل‌های مختلف مانند جلسات خانگی شروع شده است و مردم و نخبگان همه کاندیدا‌ها را به خانه‌ها و جلساتشان دعوت می‌کنند و نقطه نظرات کاندیدا‌ها را برای انتخابات بررسی می‌کنند.

*‌ درشهر‌های دیگر به جز کلان‌شهر‌ها موضوع انتخابات بسیار بهتر و با اشتیاق بیشتری در حال پیش رفتن است، اما در کلان‌شهر‌ها این موضوع وجود ندارد، چرا که اجتماعات سخت‌تر شکل می‌گیرد، برعکس شهرستان‌ها. به نظرم شرایط انتخابات در شهر‌ها بسیار عالی است.

*‌ نتیجه بررسی نهایی صلاحیت‌ها هنوز از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، اما با توجه به این پیش‌فرض که می‌گویند رد صلاحیت‌ها باعث کاهش میزان مشارکت می‌شود، مخالف هستم.

*‌ از آنجایی که شورای نگهبان یک جایگاه معنوی، قدسی و شرعی دارد و ۶ مجتهد اسلام‌شناس و ۶ حقوقدان در آنجا حضور دارند، مردم به تصمیمات شورای نگهبان اعتماد دارند و از آنجایی که می‌دانند در آنجا منافع حزبی و جناحی دخالتی ندارد و براساس خط‌کش شرع و قانون، صلاحیت‌ها بررسی می‌شود، مردم هم به تصمیمات شورای نگهبان اعتماد می‌کنند.

*‌ اتفاقا معتقدم رد صلاحیت‌ها باعث افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات می‌شود. مردم وقتی بدانند خالص‌سازی می‌شود و افراد سالم و مطمئن و خدمت‌گزار انتخاب می‌شوند، موافق هستند و آن‌ها هم با اطمینان بیشتری پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند.

About Author