رد پای ایران‌خودرو در بازار قند و شکر

در وب‌سایت شرکت مذکور حوزه فعالیت شرکت و محصولات عمده شامل قند کله، شکر، تفاله خشک و ملاس ذکر شده است.

 

قندو شکر

About Author