رمزگشایی از اظهارات انتقادی شهردار تبریز

شهردار تبریز درحالی مدیران مناطق و سازمان های تابعه شهرداری را به دلیل اعتراضات مردمی و انتقادات شورایی در بحث عدم بهره برداری به موقع برخی پروژه ها به باد انتقاد گرفته است که خود او نیز ، به دلیل مسوولیت و جایگاه نظارتی و بالادستی، باید پاسخگوی این تاخیرها بوده و حداقل، قائل به عذرخواهی از مردم باشد.
خبرگزاری فارس ـ تبریزـ  انتقاد اخیر شهردار تبریز از برخی مدیران تحت امر خود، به خاطر تاخیر در اجرا و اتمام به موقع و مبتنی بر زمان بندی های اعلامی پروژه های عمرانی، خدماتی شهرداری، در حالی رسانه‌ای شده است که وی، برخلاف وعده و عهد خود با شورا و مردم، اشاره ای به برکناری احتمالی مدیران کم کار و بی اعتنا به سیاست‌های کلان این دوره مدیریتی نکرده است.یعقوب هوشیار که به نظر می رسد با اوج گیری برخی انتقادات و اعتراضات شورایی و مردمی به طولانی شدن روند اجرای پروژه های کلان شهری و عقب ماندگی تحمیلی از برنامه های عمرانی خود، ناچار به انتقاد از برخی مدیران زیرمجموعه خود شده است، معلوم نیست همچنان به مدارا با این دسته از مدیران و البته پیمانکاران طرف قرارداد ادامه خواهد داد یا این انتقادات، مقدمه ای بر آغاز موج جدید تغییرات مدیریتی و خلع ید از برخی پیمانکاران در سال پایانی است.شهردار تبریز که تا اینجای کار و در طول ۲۶ ماه گذشته، دست کم طی سه مرحله دست به تغییرات مدیریتی زده و حتی در چندین نوبت، از برخی پبمانکاران غیرمسوول در پروژه های کلان شهری، خلع ید کرده است، درحالی مدیران مناطق و سازمان های تابعه شهرداری را به دلیل اعتراضات مردمی و انتقادات شورایی در بحث عدم بهره برداری به موقع برخی پروژه ها به باد انتقاد گرفته است که خود او نیز ، به دلیل مسوولیت و جایگاه نظارتی و بالادستی، باید پاسخگوی این تاخیرها بوده و حداقل، قائل به عذرخواهی از مردم باشد.
تاخیر در اتمام و بهره برداری برخی پروژه‌های عمرانی شهرداری و عقب ماندگی این طرح ها از زمان بندی اعلامی قبلی و عدم نظارت در برخی پروژه ها در شرایطی است که ابهامات موجود پیرامون برآورد اولیه مالی این دست از پروژه ها و افزایش هزینه های اجرایی ناشی از تاخیرهای فعلی نیز، عملا بار مالی مضاعفی بر دوش شهرداری گذاشته و از این رو، بررسی و تحقیق پیرامون تعدیل ها و اضافه هزینه کردهای تحمیلی به پیمانکاران این طرح ها از جمله ضرورت های موجود در راستای تحقق شعار “شفافیت” در دوره فعلی مدیریت شهری است.

About Author