رود ارس آلایندگی دارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بناست سه کارگروه اصلی در رابطه با آلودگی رود ارس هم در ارمنستان و هم در ایران شکل بگیرد و با همکاری هم اقدامات لازم انجام شود و متقابلاً بحث ها را پیگیری کنند.

علی سلاجقه درباره آلودگی رود ارس اظهار داشت: رود ارس آلایندگی دارد، ولی مراودات ما با کشور ارمنستان بسیار خوب است. مسئولیت این کار به مدت ۱۸ سال برعهده وزارت نیرو بود و چند ماهی است که به سازمان محیط زیست کشور سپرده شده که خوشبختانه اولین هیئت ما حدود دو تا سه ماه قبل در ایروان با کشور ارمنستان نشست بسیار خوبی داشتند.
وی ادامه داد: در این جلسه یک بیانیه و تفاهم نامه مشترک حاصل و بنا شد که سه کارگروه اصلی هم در ارمنستان و هم در ایران شکل بگیرد و با همکاری هم اقداماتی انجام شود و متقابلاً بحث ها را پیگیری کنند.
وی گفت: ما یک مقداری کار را با تأخیر شروع کردیم چون دستگاه ها مسئولین این کارگروه ها و کسانی که باید نماینده تام الاختیار باشند را با تأخیر معرفی کردند، ولی در حال حاضر اقدامات لازم انجام شده و سه کارگروه معدن و صنعت، آلایندگی و کارگروه سوم که تحت نظارت وزارت کشور هست تشکیل شده است.
سلاجقه در پایان اظهار داشت: خوشبختانه رویکرد بسیار مناسب است و طرفین به این ست و سو می روند که این معضل حل شود و در اولین فرصت نشست دوم برگزار خواهد شد.

About Author