روزبازارهای کرج به صورت غیرقانونی توسط ۴ نفر اداره می‌شود

عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: روز بازارها باید با نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری و در چارچوب قانون فعالیت کنند اما این بازارها تحت اختیار چهار نفر مدیریت می‌شود.
به گزارش ساقی آذربایجان عضو شورای اسلامی شهر کرج مریم قهرمانی‌صارم بعد از در نطق پیش از دستور نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بازدید از چند روز بازار و نظارت کمرنگ شهرداری اظهار کرد: در برخی از مناطق کرج به ویژه در مناطق کم‌برخوردار که ساکنین آن کمتر از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای خرید می‌کنند مشاهده شده که روزبازارهای راه‌اندازی شده است و بدون هیچ نظارت دستگاهی مشغول فعالیت هستند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه برخی از این روزبازارها تأمین امنیت روشنایی و بهداشت ندارند، تصریح کرد: یکی از معضلات همیشگی در سطح شهر روز بازارها هستند که ساماندهی آنها باعث بهبود سیما و منظر شهری تأمین امنیت و بهداشت شهروندان می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: روز بازارها باید با نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری و در چارچوب قانون فعالیت کنند که طبق بررسی مشخص شده که حدوداً ۶ سال است که این بازارها تحت اختیار چهار نفر مدیریت می‌شود و شهرداری هیچ نقشی ندارد.
وی تأکید کرد: مدیران مناطق چرا به این راحتی از این معضل عبور می‌کنند؟ در این راستا معاونت خدمات شهری ورود نکند و پیگیری این معضل توسط سازمان سامانه مشاغل شهری و فرآورده‌های شهری مدیریت و بررسی شود.

About Author