روسیه از پیمان آسمان‌های باز خارج شد!

در چارچوب این پیمان که هدف آن افزایش شفافیت در مورد قدرت نظامی اعضای پیمان است کشورهای امضاکننده می‌توانند به بخشی از اطلاعات دفاعی سایر کشورهای عضو دسترسی پیدا کنند.
به دنبال امضای این قانون توسط ولادیمیر پوتین متن آن در وب‌سایت تصمیمات حقوقی دولت روسیه منتشر شد. مجلس اعلای پارلمان روسیه هفته گذشته به خروج از این پیمان رای داد و دوما، مجلس سفلای پارلمان روسیه نیز ماه گذشته این لایحه را تصویب کرده بود.برپایه این پیمان که در سال ۲۰۰۲ به اجرا گذاشته شد، ۳۴ کشور امضاکننده حق دارند با اخطار کوتاه برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه نیروها و فعالیت نظامی کشورهای دیگر در حریم هوایی آنها پروازهای اکتشافی انجام دهند.
دولت آمریکا پس از متهم کردن روسیه به نقض مکرر و فاحش این پیمان و در پی هشداری که شش ماه قبل از این تاریخ داده بود در نوامبر ۲۰۲۰ از پیمان «آسمان‌های باز» خارج شد.

About Author