روند ابتلا به کرونا در آذربایجان غربی نگران کننده است

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به روند نگران کننده ابتلا به کرونا در استان، رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اجرای جدی مصوبات ستادهای ملی و استانی را راهکار اصلی بهبود وضعیت موجود عنوان کرد و گفت: متاسفانه هنوز روند بیماری صعودی است. ظرفیت بیمارستانها در حال تکمیل است و این یک هشدار جدی بشمار می رود.
به گزارش ساقی آذربایجان استاندار آذربایجان غربی محمدمهدی شهریاری در جلسه ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا به امروز دستورات بهداشتی و خطرات بیماری از سوی رسانه ها به خوبی به اطلاع مردم رسیده است، افزود: متاسفانه دستورالعمل ها به خوبی از سوی مردم رعایت نمی شود. همه دچار یک نوع عادی انگاری شده اند. متولیان حوزه نظارت توجه کافی ندارند.
استاندار آذربایجان غربی محمدمهدی شهریاری با اشاره به تکمیل ظرفیت بستری بیماران در بیمارستانهای استان، این موضوع را یک خطر جدی دانست و تصریح کرد: برای پیشگیری از ایجاد تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران، ساخت کارخانه تولید اکسیژن و تامین اکسیژن ساز بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار آذربایجان غربی محمدمهدی شهریاری از متولیان امر خواست تا در پوشش واکسیناسیون نیز اهتمام جدی تری داشته باشند.

About Author