ریل گذاری جدید صداوسیما در پوشش خبری

این هفته چند رویداد خبری به سرعت در صدر اخبار مجازی و رسانه‌های برخط قرار گرفت. با این حال بخش حیرت انگیز ماجرا این بود که به دور از رویه معمول صداوسیما که ابتدا همین اخبار در همه فضاهای مجازی و رسمی و حتی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه می‌چرخید و بعد در یکی از بخش‌های تلویزیونی راه می‌یافت از همان اولین ساعات فراگیر شدنشان به بخش‌های خبری رسانه ملی هم راه پیدا کرد.
خبر سیلی خوردن استاندار، خبر حمله سایبری به جایگاه‌های پمپ بنزین و از همه مهمتر خبر یک انتصاب فامیلی که می‌توانست به زعم بسیاری با توجیه خودی بودن در تلویزیون نادیده گرفته شود همه در این یک هفته به نوعی با واکنش‌های سرعتی و پیگیری‌های خبری تلویزیون مواجه شد که درنهایت تقدیر و تحسین همگان را در برداشت. این بار مدیران تلویزیونی هم به جای اینکه از قبل از خود و مرجعیت خود تعریف کنند تنها در واکنش به این حجم از واکنش‌ها که رویکرد خبری تلویزیون را تحسین کردند به چگونگی ماجرا و عملکرد خود اشاره کردند.
بازتاب سریع این اخبار در تلویزیون حتی سکان هدایت خبری رسانه‌های فارسی زبان را هم گرفت و باعث شد مخاطب ماجرا را کامل از طریق شبکه خبر و دیگر بخش‌های خبری دنبال کنند. بخش تحسین برانگیز ماجرا این بود که تنها نشر یکی از همین اتفاقات که صرفاً به روایت محترمانه و نه مغرضانه از ماجرا پرداخت باعث واکنش طرف مقابل هم شد و یک انتصاب فامیلی را لغو کرد.
بسیاری از مدیران و برنامه سازان و کارکنان صداوسیما، سال‌هاست تصور می‌کنند هر اتفاقی در این رسانه رخ دهد با انتقاد و توهین و حمله مواجه خواهد شد و در بهترین حالت قدر نخواهد دید و حالا مسیر جدید بخش خبری صداوسیما که با تغییر رییس سازمان و حضور پیمان جبلی کلید خورده است نشان داد نه تنها هنوز این رسانه می‌تواند محل تحولات اساسی و به روز باشد بلکه این تحولات مخالفانش را هم به تحسین و حتی تسلیم وامی دارد.

About Author