زلال

اوندا کی جانیم کوسه ر سؤیله رم: بیخود یاراتما دردسر، حدّ دن چوخ اولسا بو دونیاده عشقین آتشی عاشقی کول ائیله ییب نسلین کسه ر سئوگی دن قالماز

اوندا کی جانیم کوسه ر
سؤیله رم: بیخود یاراتما دردسر،
حدّ دن چوخ اولسا بو دونیاده عشقین آتشی
عاشقی کول ائیله ییب نسلین کسه ر
سئوگی دن قالماز