ساخت و ساز غیرمجاز در روز روشن و سکوت شهرداری منطقه ۷ تبریز

تعدادی از اهالی ساکن در زمینهای کارکنان شهرداری منطقه۷تبریز(سارنگ) روبروی برجهای قائم در شهرک اندیشه به بی توجهی شهرداری منطقه ۷ تبریز نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز افراد سودجو در این منطقه اعتراض کردند.

به گزارش ساقی آذربایجان و به گفته چند تن از اهالی این منطقه زمینهای این قسمت با مجوز شهرداری و با نقشه و پروانه ساخته شده است.

بخشی از زمین این قسمت به عنوان فضای سبز در نظر گرفته شده است با این حال ۲۰ سالی است که هیچ اقدامی برای ایجاد فضای سبز صورت نگرفته است.

یکی دیگر از اهالی این منطقه می گوید: چند هفته پیش چند نفر به خاکبرداری این قسمت اقدام کردند و تابلوی شهرداری را هم شکسته و برداشتند.
طی تماس تلفنی با ۱۳۷و رفتن اهالی به شهرداری و اعتراض ما، افراد سودجو به طور موقت ساخت و ساز خود را متوقف کردند اما طولی نکشید که این افراد در روز دوشنبه ۱۵ خرداد با فرصتی که از تعطیلات به دست آوردند دوباره به خاکبرداری ادامه دادند و به احتمال زیاد یک شب هم از تعطیلی استفاده کرده و ساخت و ساز انجام خواهند داد.

وی ادامه می دهد: متاسفانه علی رغم تماسهای مکرر اهالی، ماموران شهرداری در محل حضور پیدا نکردند .

وی می گوید: اگر قرار بود چنین ساخت و سازهایی اینجا انجام شود و هر کسی که از راه می رسد یک چهار دیواری با بلوک بسازد چرا ما اینهمه هزینه شهرداری، نقشه و پروانه کرده ایم.

ما اهالی این منطقه ی شهرک اندیشه از شهرداری منطقه ۷ تقاضا داریم نسبت به تعیین و تکلیف این قسمت که به عنوان فضای سبز در نقشه اعلام شده اقدام کند و اجازه سواستفاده به این افراد سودجو را ندهد.

چند نفر دیگر از ساکنان این منطقه با ناراحتی و عصبانیت می گویند: به رغم پیگیری های مکرر و علی رغم فضای سبز بودن این محل زمین خواران مترصد فرصت، دست از تصرف غیر قانونی برنداشته و همچون غنایم جنگی به یک چنین مناطق کم برخوردار می تازند.
ما از شهردار محترم تبریز و شهردار منطقه ۷ تبریز تقاضا داریم دستور قاطعانه در این خصوص صادر و با متخلفینی که زمینه این ساخت و ساز و تصرفات غیر قانونی را فراهم می کنند شدیدا برخورد قانونی کنند.

 

About Author