سامانه نظام پیشنهادات در البرز فعال شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز از فعال شدن سامانه نظام پیشنهادات در استانداری و فرمانداری های استان خبر داد.

به گزارش ساقی آذربایجان علی نیازی در گفت و گو با ایرنا افزود: نظام پیشنهادات به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد، محیطی را برای بهبود امور و استفاده از نظرات مردم و کارشناسان به وجود می آورد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز گفت: کارکنان، مشتریان و تمام افرادی که با مجموعه اداری در ارتباط هستند از عالی ترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن، نظرات، ایده ها و پیشنهادهای خود را در زمینه حل مشکلات و نارسایی ها و ایجاد بهبود مستمر در فعالیتهای سازمان ارائه می کنند.
وی اظهار داشت: ساز وکار نظام پیشنهادات در قانون خدمات کشوری و بخشنامه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر استقرار مدل های مدیریتی پشتیبان تشریح شده است.
نیازی با اشاره به استقرار دبیرخانه نظام پیشنهادات در دفتر برنامه ، بودجه و تحول اداری استانداری ، خاطر نشان کرد: نظام پیشنهادات یکی از شرح وظایف دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری و تلاشی است در جهت ایجاد شرایط کاری پویا و سازنده در جهت سرعت بخشی به اهداف و سیاست های سازمانی که می تواند در سایه مشارکت مردم و کارکنان در دستگاه و استان محقق شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز از شهروندان و کارکنان صاحب نظر و ایده دعوت کرد تا با انعکاس نظرات و برنامه های پیشنهادهای کاربردی خود به آدرس: pishnahad.alborz.ir مجموعه مدیریتی استان را برای توسعه و پیشبرد اهداف عالی سازمان و همچنین ارایه راهکارهای اجرایی به منظور ایجاد زمینه های مناسب شغلی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی یاری دهند.

About Author