سخنی با رئیس جمهور

جناب رئیسی ،‌ بعنوان یک شهروند ساده دلسوز کشور مطالبی را بعرض می رسانم تا چه موثر افتد و چه در نظر آید. شما نیک می دانید که راه حل تورم کشور ریشه در تولید دارد بنابراین به تولید کننده و مشکلات وی باید رسید شما فراموش نکنید که باز کننده راهید و نه کننده […]

جناب رئیسی ،‌ بعنوان یک شهروند ساده دلسوز کشور مطالبی را بعرض می رسانم تا چه موثر افتد و چه در نظر آید.
شما نیک می دانید که راه حل تورم کشور ریشه در تولید دارد بنابراین به تولید کننده و مشکلات وی باید رسید شما فراموش نکنید که باز کننده راهید و نه کننده کار ، کننده کار بخش خصوصی است که متاسفانه سالهاست در حاشیه روزگار می گذراند !! و الان نیز نه یکی یکی بلکه دسته جمعی فرار را بر قرار ترجیح میدهند. جلوی این مهاجرت های اجباری را امروز سریعا بگیرید که فردا برای این امر بسیار دیر است.
جناب رئیسی باید روابط بیجان با دنیا را جان دوباره ای بخشید که بدون تعامل با دنیا گشایش تولید به تنهائی راه گشا نیست.
مردم را از حاشیه به متن بیاورید مطالبات را بموقع پرداخت کنید که نیم نفسی برای ادامه حیات باقی مانده است ، بانکها را از انحصار اختلاس گران با نفوذ بدر آورید و در خدمت تولید و مردم قرار دهید ، پرونده های فسادهای کلان را قوه قضائیه با اقتدار تمام وخارج از نوبت و سریع رسیدگی کنند و اجازه ندهند بیش از این پدر این ملت مظلوم را در آورند !!
باور کنید که ما ملت نجیب و خوبی داریم انصاف نیست اینها اینهمه تحت فشار باشند .
اعتماد مردم را با راستگوئی و عمل به گفته هایتان جلب کنید دروغ و وعده و وعید جان مردم را به لبشان رسانیده است .
تا اینجای مطلب اندکی از گفتنی ها را گفتیم امید که به مصداق :
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
موثر واقع گردد.