مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: یکی از منابع تولید آب تبریز نزدیک خشک شدن است و طی آماری که داریم تنها برای ۲۵ روز دیگر آب خواهیم داشت که به همین دلیل آب کمی برداشت می کنیم.

“محمد خانی” در واکنش به قطعی آب در برخی از مناطق تبریز گفت: با توجه به وضعیت بحرانی آب فشار آب پایین بوده و به ارتفاعات نمی‌رسد؛ مشکلی از بابت قطعی آب نداریم، تنها در ارتفاعات بالا آب وجود ندارد که آن هم به دلیل افت فشار است.
وی ادامه داد: تعهدی نداریم که برای طبقه ۹ یک ساختمان آبرسانی کنیم، این که سال های گذشته آب به طبقات بالا می رسید ظلم به شبکه بود و اکنون فشار در سطح شهر را معتدل کرده ایم.
خانی خاطرنشان کرد: فشار متعادل بین یک و نیم تا پنج و نیم است که در سطح شهر اعمال کرده ایم.
مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان تصریح کرد: محلاتی که در ارتفاعات قرار دارند آب رسانی به آن ها بدلیل افت فشار ممکن نیست.
وی خبر داد: یکی از سد (سد نهند) های مهم ما نیز خشک شده است، وضعیت آبی بسیار خراب است.
خانی اضافه کرد: یکی از منابع تولید آب تبریز نزدیک خشک شدن است و طی آماری که داریم تنها برای ۲۵ روز دیگر آب خواهیم داشت که به همین دلیل آب کمی برداشت می کنیم.
وی افزود: بعد از ۲۵ روز تعدادی از چاه ها را برای تامین آب در نظر گرفته ایم.
امیدواریم بتوانیم با کمک چاه ها تابستان امسال را بصورت سر به سر سپری کنیم.

About Author