سرقت ۱۳ نیسان وانت با بیهوش کردن راننده ها

سارقانی که به وسیله آبمیوه اقدام به بیهوش کردن ۱۳ راننده نیسان وانت کرده و سپس خودروی آن ها را به سرقت برده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو نیسان وانت با یک شیوه خاص در سطح استان البرز، بررسی موضوع به صورت تخصصی در دستورکار اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
او می گوید: بررسی های اولیه حاکی از این بود که متهمان با کرایه کردن خودروهای نیسان وانت آن ها را برای بارگیری به خارج شهر هدایت می کردند و با بهانه اینکه شخصی برای تحویل بار در مسیر است با دادن آبمیوه های حاوی مواد بیهوشی به رانندگان، آن ها را بیهوش و خودروهایشان را به سرقت برده بودند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: در ادامه کارآگاهان اقدامات تخصصی خود را آغاز و با چندین شبانه روز انجام اقدامات اطلاعاتی-پلیسی در نهایت موفق به شناسایی ۴ نفر در این زمینه شدند.
به گفته او متهمان در تحقیقات تکمیلی به ١٣ فقره سرقت نیسان وانت با این شیوه اقرار کردند.
سرهنگ نادربیگی گفت: ارزش اموالی که توسط این باند به سرقت رفته است بیش از ٢٠ میلیارد ریال برآورد می شود.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز می گوید: پس از تکمیل پرونده متهمان برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو نیسان وانت با یک شیوه خاص در سطح استان البرز، بررسی موضوع به صورت تخصصی در دستورکار اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
او می گوید: بررسی های اولیه حاکی از این بود که متهمان با کرایه کردن خودروهای نیسان وانت آن ها را برای بارگیری به خارج شهر هدایت می کردند و با بهانه اینکه شخصی برای تحویل بار در مسیر است با دادن آبمیوه های حاوی مواد بیهوشی به رانندگان، آن ها را بیهوش و خودروهایشان را به سرقت برده بودند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: در ادامه کارآگاهان اقدامات تخصصی خود را آغاز و با چندین شبانه روز انجام اقدامات اطلاعاتی-پلیسی در نهایت موفق به شناسایی ۴ نفر در این زمینه شدند.
به گفته او متهمان در تحقیقات تکمیلی به ١٣ فقره سرقت نیسان وانت با این شیوه اقرار کردند.
سرهنگ نادربیگی گفت: ارزش اموالی که توسط این باند به سرقت رفته است بیش از ٢٠ میلیارد ریال برآورد می شود.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز می گوید: پس از تکمیل پرونده متهمان برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

About Author