سرمایه گذاری بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریالی در حوزه صنعت آذربایجان غربی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار کرد: طی سال گذشته بیش از ۳۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال در حوزه صنایع استان سرمایه گذاری انجام شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش ساقی آذربایجان، غلامرضا بابایی در جمع خبرنگاران گفت: طی سال گذشته بیش […]

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار کرد: طی سال گذشته بیش از ۳۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال در حوزه صنایع استان سرمایه گذاری انجام شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ساقی آذربایجان، غلامرضا بابایی در جمع خبرنگاران گفت: طی سال گذشته بیش از ۳۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال در حوزه صنایع استان سرمایه گذاری انجام شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۳۹ واحد صنعتی با دریافت پروانه بهره برداری ایجادی و یا توسعه ای در استان وارد چرخه تولید شدند که برای بهره برداری و یا توسعه این واحد ها بیش از ۳۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده و با بهره برداری از آنها زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۰۱۰نفر فراهم شده است.
بابایی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده در خصوص بهره برداری از واحدهای صنعتی استان در سال گذشته به لحاظ صدور پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۶ درصدی، به لحاظ ارزش سرمایه گذاری بیش از ۸۰ درصد افزایش و از نظر ایجاد اشتغال ۲ درصد ارتقاء نشان می دهد.
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تأکید کرد: همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲ هزار و ۴۹۵ فقره جواز تأسیس و توسعه در استان با حجم سرمایه گذاری بیش از ۸۱۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال و پیش بینی ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۴ هزار و ۶۰۹ نفر صادر گردید.
بابایی تصریح کرد: در خصوص صدور جواز تأسیس و توسعه نیز در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ از لحاظ صدور بیش از ۴۱ درصد افزایش، به لحاظ حجم سرمایه گذاری بیش از ۵۶۶ درصد و از لحاظ ایجاد اشتغال بیش از ۵۲ درصد افزایش داشتیم.
وی عنوان کرد: هدف سازمان در سال جاری ادامه روند افزایشی در حوزه صنعتی، معدنی و تجاری استان است که برای رسیدن به این هدف مهم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.