سنگ بزرگ جلوی پای وزنه‌برداران ایران برای ورود به فدراسیون جهانی

به دلیل اعلام دیرهنگام فدراسیون، وزنه‌برداران ایران برای نامزدی در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی با مشکل کمبود زمان برای تکمیل مدارک خود مواجه شده اند.
به گزارش ایسنا، با تغییر اساسنامه فدراسیون جهانی وزنه برداری، نقش ورزشکاران در تصمیم گیری ها در این رشته پر رنگ تر شده است. از این رو قرار است انتخابات کمیسیون ورزشکاران در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان که ۱۶ آذر در ازبکستان آغاز خواهد شد، برگزار شود. وزنه برداران شرکت کننده به کاندیداها رای می‌دهند و اعضای این کمیسیون مشخص می شود. طبق اعلام فدراسیون جهانی سه نفر از اعضای کمیسیون، با حق رای عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی خواهند شد. از این رو انتخابات کمیسون ورزشکاران برای هر کشوری می تواند مهم باشد چرا که پای سه کرسی مهم در هیات اجرایی فدراسیون جهانی در میان است.
فدراسیون جهانی وزنه برداری در تاریخ ۳۱ اکتبر (۹ آبان) نامه ای را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود، کشور ها براساس قوانینی که پیوست این نامه شده کاندیداهای خود را همراه با فرم نامزدی و با مدارک اعلام شده تا ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) ساعت ۵ به وقت لوزان سوییس ارسال کنند و این نامه را برای فدراسیون های ملی نیز ارسال کرده است. فدراسیون جهانی پس از مهلت تعیین شده، تایید صلاحیت کاندیداها را بررسی می کند.

About Author