سهمیه اختصاصی بانک برای آقای نماینده !

به قلم: وحید خدادادی

پدیده رانت و تخلف را گویا پایانی در این آب و خاک نیست. در اتفاقی عجیب اخیرا نامه ای را رویت کردیم که یکی از نمایندگان محترم استان تقاضایی را از مدیر عامل یک بانک دولتی داشته مبنی بر سهمیه اختصاصی وام قرض الحسنه که در نوع خود جالب توجه بود.
یکی از اتفاقات رایج در دفتر آقایان نماینده مجلس این است که عموما برخی از مراجعین را با نامه ای به شعب بانک ها برای گرفتن وام معرفی می نمایند و شعب بانکی نیز عمدتا بنابر صلاحدید خود به این معرفی نامه پاسخ مثبت یا منفی می دهند. در مورد اخیر نماینده محترم از آن بانک دولتی تقاضای تعدادی وام قرض الحسنه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان کرده و مدیر عامل محترم بانک هم خارج از ضوابط اداری این سهمیه اختصاصی را به تعداد ۲۵ فقره در اختیار این نماینده قرار داده و در مرحله عمل نیز طبق مستندات دیگری بیش از ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه به مراجعین از سوی این نماینده پرداخت شده است! طبیعی است که به جهت جایگاه این نماینده و نفوذ شایان ذکرشان در بدنه دولت، مدیر عامل محترم خلاف قانون و ضوابط اداری چنین سهمیه ای را تخصیص داده باشد و بنده خدا راه دوام عمر ریاستش را در همین پاسخ آری به درخواست نماینده فوق دیده است. اما اینکه این بزرگوار چرا باید چنین درخواست غیر معمول را از مدیر عامل فوق داشته باشد، پرسشی است که پاسخ آن به همراه روشن شدن قضیه فروش گاز مایع شاید بعدها پاسخ داده شود و شاید برای همیشه بی پاسخ بماند. این که شما از جایگاه نمایندگی خود برای اعمال نفوذ و گرفتن امتیاز اختصاصی و رای آور استفاده کنید، با شان و جایگاه نمایندگی مجلس سازگار نیست. باید مشخص شود که از چه زمانی تخصیص سهمیه اختصاصی برای نمایندگان در سیستم بانکی مد شده و آیا اسم این تخلف نیست؟ اگر نیست، پس باید اسمش را الطاف خفیه نماینده گذاشت و اگر هست بایستی مدیر عامل بانک و نماینده فوق پاسخگو باشند./

 

About Author