سه شنبه بازار خسروشاه

اگر اهل خسروشاه باشید یا در روزهای سه شنبه گذرتان به این شهر زیبای تاریخی بیافتد احتمالا بازار محلی اینجا را دیده اید. سه شنبه بازار در خسروشاه قدمتی چندین ساله دارد.به طوریکه برخی از فروشندگان این بازار مدت ۶۰ سال است که با طلوع آفتاب بساط خود را در این بازار پهن می کنند […]

اگر اهل خسروشاه باشید یا در روزهای سه شنبه گذرتان به این شهر زیبای تاریخی بیافتد احتمالا بازار محلی اینجا را دیده اید.
سه شنبه بازار در خسروشاه قدمتی چندین ساله دارد.به طوریکه برخی از فروشندگان این بازار مدت ۶۰ سال است که با طلوع آفتاب بساط خود را در این بازار پهن می کنند و در غروب آن ، نان آور خانواده های خود هستند.
سه شنبه بازار برای اقتصاد محلی بخش خسروشاه و روستاهای اطراف بسیار حائز اهمیت است.
پیوند تاریخی این بازار و نقش بسیار مهم آن در اشتغال زایی باعث شده است که نام روزهای هفته در زبان محلی باتوجه به سه شنبه بازار انتخاب شود.
روزهای هفته در گویش محلی بین شهروندان قدیمی خسروشاه نشات گرفته از این بازار است.
مثلا روز سه شنبه ، بازار گونی است. چهارشنبه بازار سحری، پنجشنبه: جمعه آخشامی، جمعه، شنبه، یکشنبه:ای شنبه صاباحی، دوشنبه: بازار آخشامی
سه شنبه بازار خسروشاه فعال ترین بازار استان آذربایجان شرقی است و حجم معاملات آن نقش بسیار مهمی در اقتصاد منطقه و شهرهای اطراف دارد.
سه شنبه بازار به همت فعالین شهر و اداره میراث فرهنگی استان در آستانه ثبت ملی است.