سه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در معدن زنجان صورت گرفته است

رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: تاکنون در بخش معدن استان زنجان سه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.
به گزارش ساقی آذربایجان و به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان، ناصر فغفوری گفت: هم اکنون، ۳۵۷ معدن در استان زنجان دارای پروانه بهره برداری سرمایه گذاری در بخش معدن زنجان هستند که از این تعداد ۲۷۲ معدن فعال است.
رئیس سازمان صمت استان زنجان به ظرفیت اسمی معادن اشاره کرد و ابراز داشت: ظرفیت استخراج اسمی معادن استان، ۱۲ میلیون و ۸۹۸ هزار تن است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ذخیره قطعی مواد معدنی معادن استان ۶۲۶ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۷۰۹ تن است و هم اکنون دو هزار و ۹۲۴ نفر در معادن استان اشتغال دارند.

About Author