سوءتغذیه عاملی مهم در بروز بیماری‌های جسمانی و روانی

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اعلام کرد که سوء تغذیه یا به عبارتی هرگونه انحراف از تغذیه طبیعی که موجب دسترسی نداشتن بدن به مواد اصلی و اساسی غذایی می‌شود یکی از دلایل مهم بیماری‌های جسمانی و روانی است.
برابر با شانزدهم اکتبر، سالروز جهانی غذاست که به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود.
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی این دانشگاه نیز با تلاش در جهت انجام مداخلات مرتبط و بهنگام از طریق اجرای برنامه ارتقاء سلامت هشت محصول کشاورزی که شامل محصولات غالب مصرف و عضو اصلی سفره غذایی شهروندان است در جهت ماموریت و تعهدات سازمانی و انسانی خود گام بر می دارد.
از طرفی با توجه به نقش کمیته دیده بانی که ذیل کارگروه استان به بررسی و نظارت بر شاخص های عدالت در سلامت می پردازد، کلیه عوامل موثر در بهبود این شاخص ها از جمله تغذیه و امنیت غذا نیز از دغدغه ها و برنامه های جاری است.
دبیرخانه کارگروه آماده دریافت نظرات و پیشنهادها و مشارکت با نخبگان ، اندیشمندان و متخصصین امنیت غذا در استان تهران در قالب کمیته اندیشگاه سلامت به منظور انجام طرح های پژوهشی و عملیاتی است.
در قرن حاضر، سوء تغذیه، در بیشتر جوامع، به ویژه کشورهای جهان سوم، بحرانی جدی به شمار می آید. سوء تغذیه یا به عبارتی هرگونه انحراف از تغذیه طبیعی که موجب عدم دسترسی بدن به مواد اصلی و اساسی غذایی می شود یکی از دلایل مهم بیماری های جسمانی و روانی است.
سازمان‌های بین‌المللی، به منظور برقراری روابط در زمینه کشاورزی و زمینه‌سازی برای جلوگیری از فقر و گرسنگی و نابودی محیط زیست، تلاش می کنند با استفاده از تجربیات، نحوه تغذیه و انتقال فن آوری از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، موجب رونق و پیشرفت در صنعت مواد غذایی در ملل جهان سوم شوند.
روز جهانی غذا روز همدردی با گرسنگانی است که از ابتدایی‌ترین حق زندگی، یعنی غذا محروم هستند.
هدف سازمان فائو، بالا بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی است. مبارزه با سوءتغذیه با ارایه اطلاعات لازم به کشورهای مختلف؛ از دیگر اهداف فائو است که بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه در جهان را افزایش داده است.
آلودگی و تخریب محیط زیست در اثر مسائل گوناگونی به وجود می آید که در کاهش منابع غذایی جهان مؤثر است.
گرما و خشکسالی، فرسایش خاک، کاهش نزولات جوی، بارش باران های اسیدی و سیاست های ستمگرانه بعضی از کشورهای قدرتمند در برابر کشورهای در حال توسعه، از عوامل گرسنگی و سوء تغذیه مردم جهان به شمار می آیند.
ارتقای سطح بهداشت مواد غذایی، آموزش تهیه ، نگهداری ‌و مصرف مناسب مواد غذایی و پیشگیری از اسراف یا دور ریز آن نیز به اصلاح فرهنگ مصرف گرایی ‌و کمک به فقر مواد غذایی کمک خواهد کرد.
۱۶ اکتبر (امروز)، روز جهانی غذا و ۱۷ اکتبر (فردا)، روز جهانی ریشه‌کنی فقر در سراسر جهان نام‌گذاری شده است.

About Author