سَنین

جمله جهان سنینکیدیر، عشق سنین ،نهان سنین
منده کی باش و عقل و جان ،جمله سی ارمغان سنین
***
لیل و نهار و برّ و بحر،انجم و شمس و کهکشان
باغیله راغ شاهیسان، هر گوُرونن نیشان سنین
***
سنده سیغیشمایان جهان، مات قالیبدی سرگران
قیبله سنین، نهان سنین، دُرّ کیمین زامان سنین
***
کیم سنی شاه-ی جان بیلیب،جنّتینه موقیم اولار ،
آند اولا حوُوض-ی کوُوثره ،چئشمه-یی جاویدان سنین
***
قئیقاجی باخ بو عاشیقه، عئشق طراوت ائیله سین
لال و علیل عئشقینم، عاشیق-ی بی زبان سنین
***
جان سنیندی، قان سنین، عاشیق-ی بی زبان سنین
یئددی فلک له – یئر سنین، عرشیله قودسییان سنین
***
امر سنین ،بیان سنین،سود منیم، زییان سنین
جومله نَفَس چَکَن سنین، باغ سنین، جینان سنین
***
سال بو قاطاری رئیلینه، کوی-ی دیله روان ائله
آیه-یی عئشقه یازمیسان قیبله یی عاشیقان سنین !
***
جوُوهَرینه عَرَض منم ،من او ووجود-ی واجیبه ،
اشکیمی ائیلَره م روان ، وصلینه شادیمان سنین
***
“سئییّد-ی ثانی” آسلانیر- سیرغا کیمی، مرامینا
کونج-ی قَفَسده هو چالان، طوطی-یی نغمه خوان سنین
سیّید-ی ثانی

About Author