شبهای نورانی برای تبریز از آرزو تا واقعیت

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

مصادف با شب های عزاداری سرور و سالار شهیدان و به نعمت حضور و آذین بندی محلات به همت دستجات حسینی شب های تبریز دیدن داشت. قبل از فرا رسیدن ماه محرم تردد با پای پیاده در سطح شهر دل شیر می خواست که ما نداشتیم و خانواده هم سفارش کرده بودند که چون تاریکی و ظلمات بعد از غروب، شهر را در بر می گیرد، قبل از تاریکی هوا حتما به منزل مراجعت کنیم. ما هم که چون بچه مثبت هستیم و دل شیر هم نداریم، سمعاً و طاعتاً پیشه کردیم و به خواسته منطقی خانواده تمکین نمودیم. بماند که وقتی وضعیت خیابان های و شریان های اصلی شهر اینگونه است، به پارک رفتن و شب نشینی خصوصا اگر پارک در مرکز شهر نباشد، کنار خانواده بدون تجهیز به انواع سلاح گرم و سرد عملا امکانپذیر نیست. با توجه به اینکه امکان تجهیز به این قبیل تسلیحات به لحاظ امنیتی و قانونی برای همه شهروندان مقدور نیست و اصطلاحا اینجا تگزاس نیست، عنایت به پیشنهاد ارائه شده خالی از لطف نیست:
در این شب های عاشقی که به مدد دسته های سینه زنی و شاه حسین گویی خیابان های شهر با نورافکن، پروژکتور و دیگر چراغ های مخصوص، نورپردازی شده است، می توان از نزدیک زیبایی یک شهر نورانی را تا پاسی از شب تجربه کرد و از آن لذت برد. در حالی که در این چند شب چنین تصاویری جلوی چشمانمان نقش می بست با خود می اندیشیدیم که چرا این چراغانی کردن و نورپردازی همیشگی نباشد و با توجه به اینکه علی رغم انتشار تصاویری از ظلمات پارک ها و سطح شهر توسط رسانه های محلی و به کرات ،خبری از حل این مشکل نیست، چه بهتر که بعد از شب عاشورا از دستجات حسینی بخواهیم که این نورافکن ها وپروژکتورها را باز نکنند و با نیت نذری و کمک به مجموعه ندار و مستحق ارگان های دخیل در این امر، اجازه دهند که این پروژکتورها به صورت دائم سرجای خود بمانند که هم مشکل نور شبهای تبریز حل شود و هم باقیات الصاحات است و کار و خیر و خداپسندانه ای که می تواند کلی جلوی جرم و جنایت را هم بگیرد. باشد که این پیشنهاد موثر افتد و مورد موافقت قرار بگیرد

About Author