شهادت دو بسیجی در آمل به ضرب گلوله افراد ناشناس

دو بسیجی در آمل امشب (۵ شنبه ۵ آبان) توسط افراد ناشناس به ضرب گلوله به شهادت رسیدند.

به گزارش ایسنا، این افراد در شرایطی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که در حال خروج از مسجد بودند و شهر آمل نیز در آرامش بود.

بر اساس این گزارش در شبهای گذشته نیز در شهرهایی نظیر تهران و ملایر شاهد ترورهای مشابه بودیم.

About Author