شهرداری‌ها محل هزینه عوارض مالیات بر ارزش افزوده را شفاف‌سازی کنند

نحوه هزینه کرد عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها و دیگر سازمانها باید اعلام شود.

جبار علی ذاکری امروز در دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: نحوه هزینه کرد عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها  و دیگر سازمانها باید اعلام و به اطلاع مردم برسد تا بدانند که مالیات پرداخت شده آنها صرف چه اموری می‌شود.

وی افزود: دستگاه‌های خدمتگزار رسالت دارند که مردم را از روند هزینه‌کرد مالیات آگاه سازند و پروژه ها نیز برای مردم ملموس باشد.
در این جلسه گزارش عملکرد امور مالیاتی استان از نحوه توزیع اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده برحسب دستگاه موضوع تبصره ۹ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سهم اعتبارات شهرهای دارای سکونت گاه های غیررسمی موضوع بند ب تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گزارش تحقق برنامه دولت در خصوص برنامه ریزی جهت رشد۸ درصدی استان ارائه شد.

About Author