شهرداری ‌پولی بابت سفر رئیس‌جمهور به البرز پرداخت نکرد

شهردار کرج با تکذیب پرداخت هرگونه وجه بابت سفر رئیس‌جمهور به البرز‌ گفت: لایحه‌ای جهت پیش‌بینی این سفر در نظر گرفته شده بود که در کمیسیون رد شد و به مرحله اجرا نرسید. به گزارش ساقی آذربایجان،مصطفی سعیدی سیرایی در گفت‌وگو با خبرنگاران در کرجدر مورد سفر هیئت دولت به استان البرز اظهار داشت: براساس […]

شهردار کرج با تکذیب پرداخت هرگونه وجه بابت سفر رئیس‌جمهور به البرز‌ گفت: لایحه‌ای جهت پیش‌بینی این سفر در نظر گرفته شده بود که در کمیسیون رد شد و به مرحله اجرا نرسید.
به گزارش ساقی آذربایجان،مصطفی سعیدی سیرایی در گفت‌وگو با خبرنگاران در کرجدر مورد سفر هیئت دولت به استان البرز اظهار داشت: براساس رویه‌های سفرهای قبل رؤسای جمهور به استان کمکی از سوی شهرداری کرج در این زمینه انجام می‌شد.
شهردار کرج با بیان اینکه لایحه کمک به سفر رئیس جمهور به شورای شهر کرج ارسال شد که این لایحه در کمیسیون مربوط هم رأی نیاورد‌، بیان کرد: کمیسیون مربوطه لایحه کمک به سفر رئیس جمهور را عودت داد و این موضوع قابلیت طرح در صحن علنی شورای شهر کرج را پیدا نکرد.
سعیدی سیرایی تصریح کرد: شهرداری کرج هیچ پولی بابت هزینه سفر رئیس جمهور به استان البرز پرداخت نکرده است.