شهریار را خانه خراب نکنید

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

استاد محمد حسین بهجت تبریزی که به حق شایسته لقب شهریار بود و از عنوانی برخوردار است که به تعبیر خودش بؤرکو باشا قویان گرک بؤرکونه ده بیریاراشا ، او چنین همخوانی را با لقب پرطمطراق شهریار دارد. وی در کنار آن که در غزلسرایی سرآمد قرن های قبل و بعد و معاصر خود است، در حوزه شعر و ادبیات ترکی هم باز فرسنگ های با نفرات دوم و سوم فاصله دارد و مجموعه هایی نظیر سهندیه و حیدربابایه سلام در کمتر زبانی در دنیا نظیر و مثل دارد. این شاعر بلندآوازه حتی در زمینه شعر آیینی هم بیکار ننشسته و مجموعه علی ای همای رحمت تقریبا در تاریخ ادبیات ایران بی نظیر و بی مانند است. اما چه سود که ما نه در شناساندن وی به نسل های بعدی موفق عمل کردیم و نه در نشر آثارش موفق بودیم. همین کافی نبود، قصد مزارش کردیم، به بهانه ساختن حافظیه و سعدیه و نتیجه این نیت شاید خیر وضعیتی است که سالهاست شاهد آنیم. گویا اخیرا در سفر ریاست جمهوری مبالغی برای تکمیل بخش هایی از این پروژه در نظر گرفته شده و فعلا برای تخصیص آن تقلا می کنیم. در روزی که بنام شهریار است، مقبره اش به مثابه پادگانی حصار کشیده می ماند که مناسب برای خاک بازی های کودکانه است. بارها قبل و داد کردیم که آقایان مسئول از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرهمت فرموده و همان مقبره الشعرای قبلی را تحویل دهید وگفتند نمی شود که نمی شود. مزارش کم نبود که اخیرا با خبری لرزه به جانمان افتاد. گویا قرار است بعد از انجام برنامه های اخیری که به مناسبت بزرگداشت برگزار خواهد شد، منزل شخصی وی هم مورد بازسازی قرار گیرد. یه دوره ای بود که وقتی رییس جمهور می گفت تا چند روز آینده خبر خوبی برای مردم داریم، ما دست به دامن آیه الکرسی وخواندن نماز وحشت می شدیم که خدایا دولت باز چه خوابی برایمان دیده است. خبر بازسازی منزل شهریار هم همین حس و حال را در ما بیدارکرد و نگرانیم که قرار است چه بلایی سر این خانه بیاورند و نهایتا دست به دامن تخصیص بودجه ویژه شویم و از منابع ملی کمک بگیریم. نهادهای مرتبط با امر آثار باستانی و فرهنگی نظیر اداره کل فرهنگ و ارشاد و میراث فرهنگی که آه ندارند تا با ناله سودا کنند و شهرداری هم که اگر پول داشت، همین مقبره الشعرا را تمام می کرد و یا حداقلش خیابان های شهر را آسفالت می کرد و اگر بتواند از عهده پرداخت حقوق پرسنلش برآید کاری کرده کارستان! پس قرار است بازسازی و ترمیم این خانه توسط چه نهادی صورت بگیرد؟ منابع مالی آن تامین شده یا در وسط کار برای اتمامش باید جشن گلریزان برگزار کنیم؟ تو را به خدا به مرقدش که رحم نکردید، اقلا بگذارید خانه این مرد بزرگ به یادگار بماند، عاجزانه استدعا داریم کاری به کار این خانه نداشته باشید، لازم به مرمت باشد حتما با کمک چند خیر و وام تعمیرات سروته قضیه را هم میآوریم. نکند به بهانه بازسازی، ته داستان بعد از برداشتن حصارهای پیرامونش پیتزا فروشی و کافه ای چیزی تحویل مردم بدهند. شهریار را خانه خراب نکنید، همین مقدار باقی مانده برای ما اهالی تبریز بس است، سابقه خوبی در بازسازی ندارید، می ترسیم از منزل شخصی این بنده خدا نهایتا پاساژی یا مجتمع تجاری چیزی در آید و منزلش هم به سرنوشت مزارش دچار شود.

About Author