شودام در پیرامون تبریز و عینالی

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود شودام یا همان قتل عام پرندگان و تاراج حیات وحش در روزهای اخیر در دامنه های اطراف تبریز و عینالی مشاهده شده که ضروری است مسئولان امر برخورد جدی با این معضل زیست محیطی داشته باشند. “شودام”  روشی است که عمدتا در فصول سرد استفاده می‌شود و شکارچیان زمانی که پرندگان در داخل دره و در محیط‌های بسته  برای حفظ جان خود مشغول استراحت هستند، با پوشش نورهای قوی آنها را محاصره کرده و با استفاده از سلاح‌های شکاری ساچمه‌زنی و یا تورهای صیادی اقدام به زنده‌گیری و یا قتل دسته جمعی کبک‌های در حال استراحت می‌کنند.

About Author