شورا از حقوق‌های شهرداری تبریز خبری ندارد!

به گزارش ساقی آذربایجان، محمدحسن اسوتچی در جلسه امروز شورا با تاکید بر اینکه “شفافیت”، کلیدواژه برنامه‌ها و دغدغه‌های شورای ششم به شمار می‌رود، اظهار کرد: با انتقاد از معضل کمبود سرویس‌های بهداشتی در سطح شهر به ویژه مناطق پرتردد نظیر ۱۷ شهریور و منطقه بازار از شهردار تبریز خبر است، نسبت به رفع و حل این معضل مهم شهری برنامه‌ریزی‌های جدید و عملی را در دستور کار قرار دهد.

خزانه‌دار شورای شهر تبریز با ابراز گلایه از عدم تحقق ایجاد دسترسی اعضای شورای شهر به سامانه حقوق، دستمزد و سیستم حسابداری شهرداری، خواستار تسریع این مطالبه شورایی شد.

About Author