شوق وصل

سنین ای نازنین ماه جمالین عالم آرادیر
گونش محراب ابرویوندا سرگرم تجلادیر
وجودونده اولوبدور جمع اعجاز پیمبرلر
الین همچون ید بیضا دمین همچون مسیحادیر
نه مردم لر سنین دام نگاهیندا اسیر اولموش
نه گوزلر صفحه ی حسنونده مبهوت تماشادیر
مگر دامان حوراده تاپیبسان پرورش جانا
قاپین قوللوقچیسی لیلی چکن نازین زلیخادیر
وجودون جوهرینده یوخ سنین بیرنقطه تک نقصان
سنین دامان پاکین هر مرکبدن مبرادیر
بئله حسنیله وجهیندن سنین کیم بی نصیب اولسا
باخیب اخذ ائتمسه توشه یقین بیل چشمی اعمادیر
مجعد تئللرین نوحی چکندیر ساحل امنه
طریق عشقینی دائم ائدن طی خضر و موسادیر
بو”معراجی” “براقی”سو، سوار اول”رفرف” نوره
قدومون حسرتین گل کی چکن عرش معلادیر
اولوب مین یوسف کنعان زنخدانیندا زندانی
ز بس مصر ملاحتده وجودون فرد و یکتادیر
کلیم الله تک دائم یانار جان نار هجرینده
تجلی ائت کی عشاقه جمالین طور سینادیر
کلامون شهددن شیرین سکوتون نطقدن گویا
مقامین عرشدن برتر جلالین جل و اعلادیر
بو حسن خلقیلن خالق سنی خلقه ائدیب سرور
سحر تک طالع سعدین جبینیندن هویدادیر
ائدنمز قطره لر توصیف او دریای سجایانی
سنی توصیف ائدن کلک خداوند تعالادیر
شهودی شاعر درگاهه لطف ائت کامران اولسون
کی دائم قلبی شوق وصلیلن غرق تمنادیر

About Author