شکست همه احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات تبریز

اختصاصی ساقی آذربایجان/ مسعود برزگر جلالی

دور دوم انتخابات تبریز هم به پایان رسید و تکلیف ۴ نماینده باقی مانده از ۶ کرسی تبریز ، آذرشهر ، اسکو در مجلس شورای اسلامی مشخص گردید. از ماهها پیش برخی احزاب و جریان ها و گروههای خودخوانده سیاسی اقدام به برگزاری جلسه های متعدد نموده و عمدتا بدون آنکه مانیفست مشخصی برای خود و مردم داشته باشند با نیّت های خاص ! اقدام به مصاحبه با کاندیداها و تشکیل لیست و تبلیغ آنها می نمودند .
دور اول انتخابات با انتخاب یک چهره شاخص اصلاح طلب و یک چهره شاخص اصولگرا از سوی مردم به پایان رسید . پیام مردم به احزاب و گروههای سیاسی در دوراول این بود که شما به فکر خود هستید و ما هم انتخاب خود را خواهیم کرد. طبق معمول که گوش شنوا در احزاب و گروه های سیاسی معمولا ناشنواست، بدون دریافت پیام مردم ، همچنان به روش خود ادامه می دهند بلکه بتوانند لیست خود را به ملت تحمیل کنند در حالی که بدلایل مختلف ، از این موضوع غافل هستند که مردم نقش چندانی برای احزاب موجود قائل نیستند و این گروههای سیاسی کارکرد اجتماعی خود را از حیث مقبولیت ملت از دست داده اند و مردم همانی را انتخاب خواهند کرد که درست تشخیص می دهند . در این بین برخی احزاب جدید و استانی هم با عجله و بی مطالعه جوانب امر ، در اولین حضور سیاسی خود در جامعه و بی آنکه مرام نامه درست و حسابی داشته باشند و اعضای مشخصی جذب کرده باشند فقط با محوریت یک یا دو نفر تشکیل شده و هم در دور اول و هم در دور دوم اقدام به انتشار لیست حمایتی کردند که هیچکدام از این لیست ها بصورت مشخص نتوانست توجه مردم را به خود جلب نماید و عِرض خود برده و زحمت مردم را افزودند.
در حقیقت همه احزابی که وارد انتخابات مجلس در استان آذربایجان شرقی شدند و همه جربان های سیاسی و گروههایی که کارکرد شب انتخاباتی دارند هیچکدام نتوانستند نظر مردم را به خود جلب نموده و پیروز مطلق کارزار انتخابات شوند .
همچنین برخی چهره های شاخص اجتماعی و انتخاباتی در تبریز نیز با حضور در ستاد برخی کاندیداهای راه یافته به دور دوم ، بصورت علنی از کاندیدای مورد نظر خود حمایت کردند و حتی خواهش و التماس کردند که به فلانی رای بدهید اما بررسی حضور همزمان این افراد در ستادهای چند کاندیدای دیگر و بررسی نتیجه انتخابات نشان داد که حتی تایید و درخواست این چهره های شاخص از مردم بقرای رای دادن به فلان کاندیدا نیز کارساز نبوده و باز مردم به همان چیزی که خود رسیده اند عمل خواهند کرد.حتی ۲ نماینده راه یافته به مجلس در دور اول انتخابات یعنی مسعو پزشکیان و روح الله متفکر آزاد هم نتوانستند با اعلان حمایت و خواهش و درخواست از مردم موفق به پیروزی همه ۴ کاندیدای مورد حمایت خویش شوند که این نیز پیام ویژه خود را داشت که امیدواریم این دو عزیز، آن را با گوشت و استخوان لمس کرده باشند.
انتخابات در تبریز به خط پایان رسید که نتیجه انتخابات نشان داد که همه احزاب و جریان ها و گروه های سیاسی خودخوانده که همواره قصد پدرخواندگی برای استان و کلانشهر تبریز داشتند و دارند نیز به خط پایان حیات موثر سیاسی و اجتماعی خود رسیده اند و فلک را سقف باید بگشایند و طرحی نو در اندازند تا بتوانند در سپهر سیاسی منطقه اگر هم ندرخشند لااقل سو سویی داشته باشند وگرنه محکوم به مرگ سیاسی هستند که اینگونه خواهد شد

About Author