صحبت در مورد فوتبال ورشکسته شبیه به شوخی است

مالک باشگاه تراکتور تبریز گفت: ما در مورد فوتبالی صحبت می کنیم که ورشکسته است و صحبت در مورد این شرایط بیشتر شبیه یک شوخی است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا زنوزی افزود: ما با فوتبال شوخی می کنیم. فوتبال ورشکسته ای داریم که از سطح حرفه ای فوتبال روز دنیا خیلی دور است. متاسفانه فوتبال ما دولتی و پاسخگو نیست و نمی توان از این فوتبال جواب گرفت.
وی ادامه داد: تراکتور تیمی خصوصی است اما ما هم نمی توانیم در این فوتبال کار کنیم. ۱۰ درصد فوتبال ایران خصوصی شده اما نمی توانیم با ۹۰ درصد فوتبال دولتی مبارزه کنیم.
زنوزی تاکید کرد: دست و پای ما بسته است، نمی توانیم درآمدزایی داشته باشیم و این خوب نیست.
وی ادامه داد: تا در فوتبال به درآمدزایی نرسیم مشکلات حل نمی شود و باید راهکارهای موجود در این زمینه اتخاذ شود تا فوتبال از این شرایط خارج شود.

About Author