صداقت و پرهیز از دروغگویی،لازمه اصلی یک جامعه توسعه گراست

روزنامه ساقی آذربایجان/ گزارش: محمد فرجپور باسمنجی

اگر توسعه را به عنوان ارتقا سطح و معیارهای زندگیمان در همه ابعاد در نظر بگیریم، آنگاه در تلاش های همساز با توسعه نمی‌توانیم فرهنگ را نادیده بگیریم.
علیزاده پروین،محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی منطقه آذربایجان که در نشست تخصصی کمیته فرهنگی و اجتماعی خانه توسعه آذربایجان سخن می‌گفت با اعلام این مطلب افزود:در خصوص توسعه فرهنگی، آزادی فرصت برای فعالیت های فرهنگی و تقویت آن از طریق ادبیات،موسیقی و هنرهای زیبا باید مدنظر قرار بگیرند و علاوه بر آن، مشارکت که یک مقوله فرهنگی و یک فضیلت حساس مدنی محسوب می‌شود و همچنین پیوستگی و همبستگی اجتماعی،تقویت سرمایه های اجتماعی و از همه مهم تر صداقت و حاکمیت راستی در جامعه، همه و همه باید مدنظر قرارگیرد.
علیزاده پروین توزیع عادلانه‌ی امکانات و فرصت های فرهنگی برای تمام مردم،ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ، پاسخ گویی به نیازهای زمانه، علم محوری و بروز و ظهور نوآوری و خلاقیت و شکل گیری نظام آموزش و پرورش کارآمد را نیز در توسعه فرهنگی جامعه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی از مصادیق و نشانه های توسعه فرهنگی است‌.
وی احترام به کرامت ذاتی انسان و حفظ آن،احترام به برابری و اصل عدم تبعیض،حق دسترسی به حیات فرهنگی(امکانات فرهنگی و تحقق زندگی در اتمسفر فرهنگی)،حق مشارکت در تحقق حیات فرهنگی، دستیابی به حفظ و حراست میراث فرهنگی،دسترسی به اطلاعات در ابعاد فرهنگی و حق آزادی شرکت در فعالیت های فرهنگی عمومی،آزادی تأسیس نهادها برای آموزش و یادگیری فرهنگ و زبان خود و تکلم به آن،حق احترام به هویت فرهنگی و همدلی و همراهی با اجتماعات فرهنگی و ترویج حق مشارکت در سیاست‌گذاریهای فرهنگی را در دستیابی به این امر مهم بسیار مهم دانست و گفت :این حقوق در ماده ۱۵ پیمان نامه بین المللی دولت ها در یونسکو تصویب و به رسمیت شناخته شده است.
این پژوهشگر و محقق برجسته به برخی از چالش های بازدارنده توسعه فرهنگی اشاره کرد و گفت:چالش های مربوط به محیط زیست،جمعیت،کودکان،جوانان،سالمندان،چالش های مربوط به آموزش،شهر،آلودگی هوا،ترافیک،حمل و نقل و همچنین چالش های مربوط به خانواده و همچنین چالش های ناشی از تعارض فرهنگی، سیاست زدگی و ضعف مدیرت را می‌توان در این مقوله گنجاند.
وی همچنین به آسیب شناسی فرهنگی و علل بیرونی و درونی آن، اخلاقیات اجتماعی و به تبع آن فرهنگ عمومی اشاره کرد و گفت: هم اکنون چند آسیب عمده را می‌توان در جامعه ایران فهرست کرد که از آن جمله می‌توان گفت:خانواده آبستن تغییر و تضعیف بوده و متأسفانه نقش آن روز به روز کاهش می‌یابد
و جوانان با فرهنگ و هویت خود فاصله می‌گیرند و شکاف نسل بیشتر و بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تعلق به عنوان پایه توسعه فرهنگی تضعیف شده است و جامعه گرایی و نوع دوستی جای خود را به فردگرایی و خوددوستی داده است و علاوه بر آن قانون پذیری جای خود را به قانون گریزی می‌دهد و بحران هویت در جامعه مشاهده می‌شود.
علیزاده پروین به ابعاد بحران هویت در جامعه اشاره کرده و گفت:در این مواقع احساس فرد نسبت به خود و جامعه منفی شده و چنان می‌اندیشد که به نیازهای او توجه نمی‌شود و بستر رشد برایش فراهم نیست و هرکس آشنا دارد، کارش را پیش می‌برد در این صورت میل به مشارکت بسیار ضعیف خواهد شد.
علیزاده پروین با تأکید به این مطلب که هیچ توسعه ای در جامعه بدون توسل به فرهنگ تحقق پیدا نمی‌کند خواستار مشارکت نخبگان و مراجع ذیربط برای برنامه ریزی های اصولی و علمی در جهت پیشبرد ابعاد توسعه انسانی و فرهنگی بیشتر در جامعه شد و مشارکت سازمان های مردم نهاد، مراکز علمی و فرهنگی و رسانه ها در جهت تحقق و ارتقا آگاهی های اجتماعی و حقوق فرهنگی مردم را ضروری دانست.
در این نشست رسول بشیری وند، دبیر کمیته فرهنگی و اجتماعی خانه توسعه آذربایجان نحوه مطالبه گری توسعه از مسئولان اجرایی و نقش سازمان های مردم نهاد همچون خانه توسعه آذربایجان در چگونگی طرح و تبیین مفاهیم اساسی توسعه پایدار در جامعه را مورد کنکاش و بررسی قرار داد.
در ادامه این جلسه شرکت کنندگان حاضر شامل تعدادی از اساتید و صاحب نظران حوزه های علمی و دانشگاهی و اصحاب رسانه ها به تبیین دیدگاه های خود برای دستیابی به راهکارهای توسعه فرهنگی در جامعه پرداختند./

About Author