صدور حکم بدوی ۱۳ نفر از متهمان پرونده شهرداری

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
*************

گفته می شود حکم بدوی ۱۳ متهم پرونده شهرداری اشنویه صادر شده است. این ۱۳ متهم شهرداری اشنویه به اتهام ارتشاء، واسطه گری در اخذ رشوه، پرداخت رشوه، تضییع اموال و وجوه شهرداری و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات با سو استفاده از روابط خصوصی با مأمورین دولتی تحت تعقیب قرار گرفته بودند.
حکم این افراد پس از پایان تحقیقات مقدماتی با منتسب دانستن جرایم ارتکابی به متهمین و صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه به منظور صدور رسیدگی به اتهام آنها و صدور حکم به دادگاه کیفری ۲ اشنویه ارسال گردیده بود، صادر شد.
دادگاه کیفری ۲ اشنویه این افراد را علاوه بر مجازات‌های اصلی همچون حبس‌های طولانی مدت، جزای نقدی، پرداخت دو برابری وجوه غیرقانونی اخذ شده در حق دولت و شهرداری، به جبران خسارت محکوم نموده است.در این پرونده ۶ نفر از محکومان از کارکنان شهرداری و مابقی از افراد خارج از شهرداری و به عنوان واسطه بودند که با تبانی و ارتباط غیر متعارف مرتکب جرایم مزبور شده‌اند

About Author