صنعت، معدن و تجارت از مهمترین ارکان اقتصادی در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان صمت استان گفت: صنعت، معدن و تجارت از مهمترین ارکان اقتصادی در آذربایجان شرقی است. با توجه به توان بالای صنعتی، غنای معدنی و قدمیت بسیار تجارت، سهولت آغاز و یا توسعه کسب و کار‌ها و به تبع آن رونق تولید و صادرات ضرورتی دوچندان دارد. به گزارش ساقی آذربایجان آقای پرنیان رئیس […]

رئیس سازمان صمت استان گفت: صنعت، معدن و تجارت از مهمترین ارکان اقتصادی در آذربایجان شرقی است. با توجه به توان بالای صنعتی، غنای معدنی و قدمیت بسیار تجارت، سهولت آغاز و یا توسعه کسب و کار‌ها و به تبع آن رونق تولید و صادرات ضرورتی دوچندان دارد.
به گزارش ساقی آذربایجان آقای پرنیان رئیس سازمان صمت استان گفت : حداقل ۳۰ نوع مجوز صادر می‌کنیم که به ضروت کامل الکترونیکی است.
این باعث می‌شود فساد و امضا‌های طلایی حذف شده و عدالت در میان سرمایه گذاران و صاحبان ایده و نخبگان برقرار شود؛ و اما در سال‌های اخیر و با گسترش ارتباطات و فناوری‌های تولید محتوای فرهنگی و هنری، نه تنها نشر الکترونیکی بلکه صنوف مرتبط با رایانه نیز به کسب و کار‌های مطمئنی تبدیل شده است.