صنعت چاپ زنجان در برزخ فرسودگی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند فرسودگی و مستهلک بودن ماشین‌آلات از مشکلات چاپخانه‌های زنجان بوده که در کنار دیگر عوامل و چالش‌ها، صرفه اقتصادی این صنعت را در استان مختل کرده است. ۲۵۰ واحد در صنعت چاپ استان زنجان فعالیت دارند که بدلیل مشکلات متعدد نیازمند توجه و حمایت مالی دولت برای تداوم فعالیت خود هستند

About Author