ضرورت احداث سد در طارم

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان طارم مهدی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ایجاد سد در شهرستان طارم، اظهار کرد: احداث سد در طارم نسبت به دیگر مناطق استان، نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری دارد و ما در این زمینه منابعی را در اختیار شرکت آب منطقه‌ای قرار داده‌ایم تا تحقیقات لازم را با استفاده از ظرفیت تخصصی مشاوران انجام دهند تا بدانیم به شکلی می‌توانیم آب جاری شهرستان طارم را ذخیره کنیم.
به گزارش ساقی آذربایجان وی افزود: بیشتر آب‌ موجود شهرستان طارم، آب‌های سطحی است و در این شهرستان آب‌های زیر سطحی و عمیق نداریم یا خیلی کم است و به همین دلیل ضرورت ذخیره‌سازی آب در منطقه بیش از گذشته نمود پیدا کرده تا آب‌های سطحی شهرستان طارم که عمدتا گذرا بوده و از طریق رودخانه‌های فصلی از شهرستان خارج می‌شوند را مدیریت کنیم.
این مسئول با بیان اینکه در شهرستان طارم بیش از ۲۰ سرشاخه فرعی در رودخانه قزل‌اوزن وجود دارد که از کوه‌های شمالی و جنوبی شهرستان نشات گرفته و عامل تغذیه رودخانه قزل‌اوزن هستند، تصریح کرد: دو گزینه برای ذخیره‌سازی آب به‌صورت عمده وجود دارد که یکی‌ احداث سد متمرکز بر روی رودخانه قزل‌اوزن و دیگری احداث سدهای معیشتی روی سرشاخه‌های فرعی که بیشتر جنبه ذخیره‌سازی آب دارند، است که با توجه به در نظر گرفتن میزان تبخیر آب و ارزش زمین‌های زیر دریاچه سد، فعلا ایجاد سدهای معیشتی مزیت بیشتری برای شهرستان دارد.
حیدری با بیان اینکه مبنای ایجاد سد با پروژه‌های دیگر متفاوت است، ادامه داد: هر دو گزینه برای ایجاد سد باید بررسی شود، مطالعات اولیه توسط دانشگاه زنجان صورت گرفته که گزینه دوم را محتمل می‌داند ولی تحقیقات بیشتری نیز در حال انجام است تا به نتیجه دقیق‌تری در این رابطه برسیم.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان طارم با بیان اینکه کل دنیا به سمتی حرکت می‌کند که تا جایی که امکان دارد از سد کمتر استفاده شود، ولی اقلیم شهرستان و مصرف کشاورزی اقتضا می‌کند که بیشتر به ایجاد سد در این شهرستان توجه کنیم، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از آب در شهرستان طارم در آخر فصل گرما برای آبیاری باغات زیتون در سطح شهرستان مصرف می‌شود و ما چاره‌ای جز این نداریم که آب‌های ابتدای فصل گرما و بارندگی بهار را در مخازن سدها (سد بزرگ یا سدهای معیشتی کوچک) ذخیره‌سازی کنیم و در آخر فصل تابستان در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

About Author