ضرورت تجدید نظر در تعریف پروژه‌های محرومیت‌زدایی چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری علی شهریارپور در جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و راهبری توسعه و مدیریت چهارمحال و بختیاری با اشاره به رشد ۱۱۸.۹ درصدی اعتبارات استان در سال‌جاری نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: در سال‌جاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت که از این میزان ۴۱۵ میلیارد تومان در بخش استانی، ۴۴۰ میلیارد تومان در بخش توازن، ۱۱۸۸ میلیارد تومان به پروژه‌های ملی و ملی استانی شده، ۶۲ میلیارد تومان به بخش تنش آب و ۳۹۸ میلیارد تومان به محرومیت‌زدایی اختصاص پیدا کرد.
به گزارش ساقی آذربایجان رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در جلسه گذشته ۴۴۰ میلیارد تومان اعتبار شامل اعتبارات استانی و توزان بین شهرستان‌ها توزیع شد، گفت: این اعتبار در شوراهای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها براساس اولویت بین پروژه‌ها توزیع شده است.
علی شهریارپور با بیان اینکه از سرجمع اعتبارات اختصاص یافته به چهارمحال و بختیاری ۱۴۷۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های ملی، توازن ملی و استانی ویژه است، خاطرنشان کرد: در این بخش از اعتبارات توزیع مفهوم ندارد و اعتبار دقیقا به خود پروژه اختصاص پیدا می‌کند.
شهریارپور افزود: برای حدود ۵۷۳ میلیارد تومان اعتبار قابل توزیع از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در شورای برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری و این اعتبار بین ۶۳ پروژه و طرح توزیع شد، در حال حاضر ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به بخش راه روستایی، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به بخش آب روستایی، ۳۹۸ میلیارد تومان به محرومیت‌زدایی و ۷۵ میلیارد تومان نیز به نمایندگان برای توزیع اختصاص یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری در ادامه با بیان اینکه پرداخت مطالبات بازنشستگان در استان به‌روز شده است، عنوان کرد: ۱۹ میلیارد تومان تعهدات بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در استان در سال ۹۹ پرداخت شد و حدود چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پاداش مرخصی این قشر باید از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی تامین شود.
علی شهریارپور در پایان با اشاره به اینکه از سوی مجلس شورای اسلامی اعتباری به‌منظور ایجاد و عدالت و توازن توسعه‌ای در استان‌ها با نام اعتبارات محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده است، گفت: پروژه‌های انتخاب شده برای چهارمحال و بختیاری اهداف تعیین شده را محقق نمی‌کند و باید در انتخاب این پروژه‌ها و تخصیص اعتبار تجدیدنظر صورت بگیرد، پروژه‌ها باید منطبق بر نیازها باشد.

About Author