ضرورت هوشمند سازی شهرها در مازندران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران دکتر غلامی راد در نشست کارگروه آموزش، پژوهش فناوری با بیان اینکه چاره ای جز حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال را نداریم، هوشمندسازی شهرها را امری ضروری برشمرد.
به گزارش ساقی آذربایجان وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دیجیتال چاره‌ای نداریم که به سمت این اقتصاد برویم، گفت: باید وضعیت استان را بررسی کنیم زیرا مازندران باید محور فعالیت ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی باشد.
وی با تاکید براینکه شهرها باید به سمت هوشمندسازی برود، افزود: با توجه به محدودیت زمین فعالیت‌ها باید به سمت و گونه‌ای باشد که اقتصاد با بهره گیری حداقل از وسعت سرزمینی را توسعه دهیم تا مشکل بیکاری نیروها راحل کنیم و از دام درآمدی که به سمت زیر میانگین سوق می‌یابد، رهایی یابیم.
وی الگوی گشت را از جمله پیشنهادات برای برنامه هفتم توسعه ذکر کرد و گفت: در آمایش سرزمین الگوی کشت از اولویت‌های ما در استان است زیرا اکنون با سطح پایین بازدهی روبرو هستیم و اقتصاد کشاورزی استان به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تصریح کرد: با توجه به گرانی نهاده‌ها، بورس بازی زمین و غیره باید به سمتی برویم که اقتصاد کشاورزی ما کارآمد و پربازده باشد.
وی گفت: توسعه الگوی کشت از اولویت‌ها است و سازگاری ارقام متنوع مرکبات در استان نیز از دیگر برنامه‌ها و اولویت‌ها است و باید مراکز تحقیقاتی بررسی‌های دقیق‌تری در این زمینه انجام دهند.
وی افزود: مرکبات به عنوان محصول اول باغی استان به شمار می‌رود و باید پژوهشکده مرکبات تحقیقات بیشتری داشته باشد تا در زمینه بهسازی باغات و کیفیت برای توسعه صادرات برنامه ریزی کنیم.
غلامی راد اصلاح ارقام مرکبات را نیاز ضروری برای حفظ بازارهای داخلی و خارجی دانست.

About Author