طرح بیمه زنان خانه دار در قالب بودجه ۱۴۰۱ تصویب خواهد شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع حمایت از زنان خانه دار در همه زمینه ها مخصوصا بیمه آنها از دغدغه های مجلس است و در قالب بودجه ۱۴۰۱ تصویب خواهد شد. کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با وضعیت طرح بیمه زنان خانه دار بیان کرد: موضوع حمایت […]

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع حمایت از زنان خانه دار در همه زمینه ها مخصوصا بیمه آنها از دغدغه های مجلس است و در قالب بودجه ۱۴۰۱ تصویب خواهد شد.
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با وضعیت طرح بیمه زنان خانه دار بیان کرد: موضوع حمایت از زنان خانه دار در همه زمینه ها مخصوصا بیمه آنها از دغدغه های مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی است.
بیمه زنان خانه‌دار در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و یکی از طرح هایی است که از سال ها پیش مطرح است که بر اساس آن زنان خانه دار ۱۸ تا ۵۰ ساله که شغل دیگری ندارند می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.