طرح سایبان برای باغات سیب آذربایجان غربی اجرایی می شود

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای طرح سایبان باغات در ۱۰ هزار مترمربع از باغات الگویی سیب درختی پایه رویشی خبر داد.

به گزارش ساقی آذربایجان جلال بوتراب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای این طرح اظهار کرد: این طرح با هدف پیشگیری از مخاطرات حوادث غیر مترقبه در باغات میوه از جمله تگرگ، سرمازدگی، آفتاب سوختگی اجرا می‌شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی جلال بوتراب ادامه داد: احداث سایبان یک نوع شیوه نوین حفاظت و مدیریت در باغات است، در این روش با استفاده از پوشش‌های خاصی مانند سایه اندازها، توری‌های ضد تگرگ، توری‌های ضد حشرات و پوشش‌های باد شکن نسبت به کنترل یک یا چند عامل از عوامل محیطی زنده و غیر زنده مؤثر در تولید محصولات کشاورزی و باغبانی اقدام می‌شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: اجرای این طرح باعث جلوگیری از تبخیر و تعرق، کاهش مصرف آب، جلوگیری از ایجاد خسارت و در نتیجه افزایش کمی و کیفی محصولات باغی می‌شود
بوتراب با بیان اینکه سالیانه، باغ‌ها و محصولات کشاورزی دچار خسارت‌های طبیعی زیادی می‌شوند که ایجاد و نصب سایبان‌ها در باغ‌های میوه روشی نوین برای کاهش خسارت ناشی از تگرگ، سرمازدگی و آفتاب سوختگی است، افزود: در بیش از ۱۰ هزار مترمربع از باغ‌های سیب پایه رویشی در استان سایبان باغی اجرا شده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی جلال بوتراب با اشاره به اینکه با اجرای این طرح در باغات کاهش علف‌های هرز و کاهش تعداد آبیاری را در پی دارد، افزود: میوه باغ‌های سایبان دار نسبت به باغ دیگر خود که بدون سایبان است از کیفیت خوبی دارد
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی جلال بوتراب با بیان اینکه کشاورزان و باغداران استان باید از شیوه نوین باغداری آگاهی داشته باشند گفت: جهاد کشاورزی استان کلاس‌های آموزشی برای کشاورزان و باغداران در خصوص مدیریت باغ‌ها، کنترل علف‌های هرز، آبیاری نوین و تولید محصول با کیفیت برگزار کرده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی جلال بوتراب تصریح کرد: میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح در سه قطعه از باغات سیب پایه رویشی از محل اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی جلال بوتراب یادآور شد: با اجرای توری سایبان باغ‌ها کیفیت محصول ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و در تمام نقاط استان در انواع مختلف محصولات قابل اجرا است و همچنین استفاده از فن آوری در تولید محصولات کشاورزی باعث کاهش آفات و افزایش بهره وری خواهد شد.

About Author