طرح نظارت بر رفتار اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز اعلام وصول شد

این طرح به پیشنهاد روح‌الله دهقان‌نژاد رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورا و با امضای پنج عضو دیگر (احد صادقی، روح‌الله رشیدی، غلامرضا احمدی، محمدحسن اسوتچی و فریدون بابایی اقدم) در یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی کلانشهر تبریز اعلام وصول گردید.

در این طرح بیان شده است که: نمایندگان مردم در سطوح مختلف به عنوان قسمتی از حاکمان، کارکردهای مهم قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارند که تصمیمات آن­ها طیف وسیعی از شهروندان و دیگر مقامات را تحت تاثیر قرار می­دهد و مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است. فلذا نظارت بر اعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان مردم در کنار نظارت بر مصوبات آن­ها، از مولفه­‌های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در همین راستا همچنانکه سابق بر این نیز موضوع نظارت در همه حوزه­‌های شهری و شهرداری مورد درخواست نمایندگان دوره ششم شورای اسلامی کلانشهر تبریز بوده است، در قالب این طرح تشکیل هیأت نظارت بر رفتار اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز پیشنهاد می­‌گردد.

About Author