عبور بدنه اصولگرایی از اصولگرایان سنتی!

روزنامه اعتماد به بررسی وضعیت رای‌آوری لیست‌های انتخاباتی اصولگرایان پرداخته است.

به گزارش اعتماد، نکته مهم د درباره تهران سلیقه رای‌دهندگان تهرانی از بدنه رای اصولگرایی است. نخست باید به این نکته توجه داشت که فهرست شورای وحدت نیرو‌های انقلاب اسلامی که از سوی تشکل‌های باسابقه اصولگرا مانند حزب موتلفه اسلامی حمایت می‌شد و در عمل نماد اصولگرایی سنتی است، نتوانست در میان این ۴ فهرست جایگاهی داشته باشد و سرلیست آن یعنی منوچهر متکی به مدد وزن سیاسی شخصی و حضور در لیست صبح ایران، وارد ۳۰ نفر برگزیده اولیه تهران شده است؛ بنابراین عبور از اصولگرایی سنتی برخلاف آنچه تا سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ هنوز برقرار بود، رقم خورده و نهایی شده است.

نکته دوم اینکه رای‌دهندگان از بدنه رای اصولگرایی در تهران برخلاف دور قبل دیگر لیستی رای نداده‌اند. موضوعی که در جای خود نیازمند بررسی‌های جدی است و با اعلام نتایج نهایی آرا در تهران می‌توان درباره آن تحلیل‌های مشخص و تازه‌ای داشت. تحلیل‌هایی که خبر از دوران تازه در بدنه رای اصولگرایی و تغییر دیدگاه جدی آن‌ها نسبت به گفتمان و رفتار‌های اصولگرایی دارد. تغییر دیدگاه‌هایی که قطعا با تغییر مطالبات نیز همراه خواهد بود.

About Author