عبور سد معبری ها از سد شهرداری

«سد معبر» در اشکال و انواع گوناگون یکی از معضلات شهری تبریز است، معضلی که چند صباح پیش شهرداری کارزاری رسانه ای از مقابل با عوال آن را کلید زد اما آنچه از شواهد و قرائن برمی آید، عبور سد معبری هاست از سد شهرداری.

تصویر فوق از منطقه سراه طالقانی در مرکز تبریز تنها یکی از هزاران صحنه ای است که شهروندان تبریزی روزانه با آن مواجه می شوند آن هم در شرایطی که شهرداری تبریز چند وقت پیش از اجرای طرحی برای بهبود آراستگی شهری با محورهای مهمی همچون جمع آوری مشاغل مزاحم و عوامل سد معبر در سطح شهر خبر داده بود. به دنبال اجرای این طرح تصاویر و فیلم های متعددی از برخورد نیروهای شهرداری با سد معبرکنندگان از جمله دست فروش ها و وانت های میوه منتشر شد و البته حواشی خاص خود از جمله مقاومت برخی از این افراد در مقابل جمع آوری بساط سد معبرشان را نیز به دنبال داشت.اما اکنون و تنها مدت کوتاهی پس از انتشار این اخبار و تصاویر، اگر گشتی در سطح شهر بزنید، به خوبی در خواهید یافت که این طرح نیز مانند بسیاری از طرح های مشابه تنها کاربرد تبلیغی و رسانه ای داشته و بسیاری از مناطق شهر همچنان با مشکل سد معبر دست به گریبان هستند.با وجود کارزار رسانه ای چند صباح پیش شهرداری برای مقابله با این معضل، آنچه از شواهد و قرائن برمی آید، عبور سد معبری هاست از سد شهرداری چرا که تبریزی ها با وجود آمار و اخبار اعلامی از سوی شهرداری، همچنان شاهد مسدود شدن خیابان های شهر به واسطه توقف دوبله و سوبله وانتی ها و پیشروی کارگاه های مجاز و غیرمجاز ساختمانی تا میانه های معابر و خیابان ها هستند اما دیگر خبری از تیم های سد معبر شهرداری مجهز به انواع دوربین های عکاسی و فیلمبرداری برای ثبت و ضبط برخورد با آنها نیست.

About Author