عده ای برای ریاست سر و دست می شکستند/ انقلابیگری یعنی گره گشایی خالصانه از کار مردم

مهندسیِ انتخابات هیئت رئیسه / عده ای برای ریاست سر و دست می شکستند

* چرا با وجود نائب رئیسی در سال اول، در سال دوم و سوم کاندید برای حضور در هیأت رئیسه نشدید؟

احمدی: سال اول وقتی بدلیل درخواست برخی اعضا برای ایجاد وفاق و انسجام، کاندیدای هیئت رئیسه شدم و تصمیم خرد جمعی همکارانم بود که نائب رئیس شورا شدم. بعدها دیدم که خیلی ها برای حضور در هیات رئیسه و ریاست شورا دست و پا می شکستند و حتی افرادی که رای هم نداشتند انتظار داشتند رئیس شورا شوند. سال دوم و سوم به این نتیجه رسیدم اگر در کمیسیون ها فعال باشم بهتر است و می توانم تاثیر گذاری بیشتری داشته باشم. انتخابات هیئت رئیسه سال دوم شورا کاملا مهندسی شده بود و زمینه ای هم وجود نداشت در هیئت رئیسه باشم و ترجیح دادم در کمیسیون ها فعالیت داشته باشم.

نقد از شهردار را نوعی حمایت می دانم / نظارت دقیق مستلزم نقادی

*در تعامل شورای شهر با شهردار، دوگانه حامی- منتقد را چقدر اصیل می دانید؟

احمدی: حمایت از مسئول یک اصل می باشد و نگاه اگر حمایتی باشد مسئول می تواند با خیال آسوده و پشتوانه کار کند. نگاه بنده به شهردار نگاه حمایتی می باشد و در این راستا نقد را نوعی حمایت می دانم و نقد و انتقاد از مسئولین بهترین حمایت می باشد.

وظیفه اعضای شورا در قبال شهرداری این است که تذکر و نقد کنند و از شهردار سوال بپرسند و این حمایت اصلی از شهردار است. یکی از وظایف اصلی شورا نظارت بر عملکرد شهرداری می باشد و اگر بخواهیم نظارت دقیق و فنی تر باشد، نیاز به نقد می باشد و هدف از نقد و انتقاد، نزدیک کردن یک نظر و یک فکر به واقعیت می باشد. نقادی و نقد پذیری در راستای پرسشگری می باشد، ما نماینده مردم هستیم تا سوال بپرسیم و در این راستا مسئول هم باید پاسخگو باشد و این هم برای کمال و اصلاح اجتماع بوده و هم یک سرمایه گرانبها است.

در نقد هایم نسبت به شهردار، مصلحت اندیشی و ملاحظه کاری کرده ام و شناخت نقایص و کاستی ها، تلاش در جهت رفع آنان می باشد و نقد بهترین بستر می باشد. اگر مدیران از لاک خود پنداری و خود برتر بینی در بیایند معتقد می شوند که هر انسانی می تواند خطا کند و در اینصورت می توانند نقد ها را به خوبی قبول کرده و نقد را یک نعمت بدانند. نقد و انتقاد یکی از شیوه های بسیار خوب برای حمایت از مسئولین می باشد و باید بدون تعصب، فنی و عادلانه رای داده و تصمیم گیری درست را انجام بدهیم.

زدن برچسب انقلابی به شورای ششم، ظلم بود! / انقلابیگری یعنی گره گشایی خالصانه از کار مردم

*شورای ششم با برچسب شورای انقلابی روی کار آمد. انقلابی بودم شورا را چگونه تعریف می کنید؟

احمدی: ما نباید با تکیه بر یک لیست افراد را انقلابی و یا غیر انقلابی بدانیم و باید مفهوم انقلابی گری را تعریف کرده باشیم. تفکر و روحیه انقلابی گری یعنی چه؟ یعنی خلوص و پاکدستی، یعنی خدا و ملت را دیدن و فرد تنها خودش را نبیند، انقلابی گری یعنی خدمت خالصانه و باید خدمت شبانه روزی و باز کردن گره مشکلات مردم باشد.

انقلابی گری در نظر شخص بنده یعنی نظر عموم را باید در تصمیم گیری ها لحاظ کنیم و از منافع شخصی چشم ببندیم و فردی که همیشه برای تداوم صندلی خود فکر کند آیا این انقلابی است؟ قطعا خیر. انقلابیگری سوای انتقام جویی است. هر کاری که انجام می دهیم هدف این نباشد که آیا در انتخابات بعدی رای خواهم آورد یا نه؟ آیا انقلابی گری کارهای تزیینی و تشریفاتی انجام دادن می باشد؟

انقلابی گری یعنی خدمت خالصانه، تقوای سیاسی، خود را فدا کردن، اگر منافع عمومی را دیدیم و خودمان را ندیدیم و فدای مردم شدیم و از تشریفات و کارهای تزیینی پرهیز کردیم یعنی انقلابی هستیم .

بنده به عملکرد شورای ششم نمره پایینی می دهم و یکی از ظلم هایی که به انقلابی گری شد این بود که به این شورا برچسب انقلابی زدند اگر بنده حقیر خطا دارم به نام احمدی بزنند و به نام رزمنده و ایثار گری ننویسند.

کارنامه موفق شورا در حمل و نقل عمومی، مترو و ساماندهی نیرو

* با گذشت سه سال از فعالیت شورای ششم، کدام کارهای مهم روی زمین ماند؟

احمدی: باید در این رابطه آسیب شناسی انجام بدهیم. شورای ششم در زمینه حمل و نقل عمومی نسبت به سابق موفق عمل کرده است، و در مترو زمینه غیر شفاف حاکم بود و در حالت رکود قرار داشت و شورای ششم اولین جایی که برای نظارت رفت مترو بود و با نقش نظارتی شورا، مترو از حالت رکود خارج شد و تمامی ایستگاه های خط یک زیر خط ترافیک رفته است و حفاری فاز دو تمام شده است و در این زمینه تلاش ها و پیگیری های زیادی شده است و کاملا از رکود خارج شده است.

زمانی که ما به شورا آمدیم می گفتند اتوبوسرانی تبریز در حال ورشکستگی و زیان ده می باشد و طبق بررسی هایی که انجام دادیم در ۸ سال گذشته هیچ اتوبوسی خریداری نشده بود و تنها در سال ۱۴۰۰ زمان آقای رنجبر ۱۹ اتوبوس خریداری شد و در سال ۱۴۰۱ هم ۱۰۰ اتوبوس قرار داد بسته و خریداری شده است و تعدادی از اتوبوس هایی که دولت با شهرداری تفاهم بسته بود تحویل داده شده و در سال ۱۴۰۲ این روند متوقف شد و انتظار داشتیم اتوبوس های زیادی خریداری کنیم.

در نوسازی تاکسیرانی ۱۷۰۰ تاکسی نوسازی شده و این مورد در محیط زیست و حمل و نقل هم تاثیر دارد.

در نیروی انسانی نسبتا خوب عمل کردیم، تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران حل شد و شرکت های متفرقه ساماندهی شد و برای پاکبانان شرکت تشکیل داده شد و جلو گیری از جذب نیرو های جدید حرکت بسیار خوبی بود و در این رابطه هم فشار زیادی کشیدیم.

 

خروج مسیرگشایی ها از رکود 

در بحث آتش نشانی در خصوص خرید تجهیزات نسبت به سال های گذشته عملکرد خوبی داشتیم اما نسبت به نیازهای شهری فاصله زیادی داریم. در مسیر گشایی محله ۴۲ متری انقلاب و دیگر مسیر گشایی ها سرمایه گذاری بیشتری شده است و اگر تکمیل شود عملکرد خوبی برای شورا و شهرداری می باشد چون ۸ سال بود در رکود قرار گرفته بود.

عملکرد ضعیف شهرداری در شفافیت / غفلت از بازارچه های محلی

در بحث شفافیت دنیا به این نتیجه رسیده است که باید در مدیریت و سیستم شفافیت ایجاد شود و شهرداری در این رابطه عملکرد ضعیفی داشت، شورای پنجم بسترها و سامانه ها را ایجاد کرده بود ولی محتوایی وجود نداشت باید آن را دنبال می کردیم.

از دیگر مواردی که مغفول مانده بازارچه های محلی است و باید افکار عمومی، مسئولین و مدیریت شهری جایگاه و اهمیت بازارچه های محلی را درک کنند. در سال ۱۴۰۱ تکلیف شده بود ۸ بازارچه محلی احداث شود و حتی یک مورد به بهره برداری نرسید و تنها دو مورد از بازارچه های محلی را به ۵۰ درصد رسانده بودند. در سال ۱۴۰۲ تکلیف بود که ۱۶ بازارچه محلی را احداث کنند و هیچ کاری نشد و فقط دو موردی که ۵۰ درصد پیشرفت داشتند، تکمیل شد.

ساماندهی ناموفق دستفروشان و وانت بارها / ساخت و ساز های غیر مجاز، معضل بزرگ شهر

در ساماندهی دستفروشان موفق عمل نکردیم و در ساماندهی وانت بارها شهرداری هزینه بسیاری داده  و به این موضوع ورود پیدا کرده و چون برنامه مناسبی نبود، این معضل باقی مانده است.

در ساخت و ساز های غیر مجاز عملکرد خوبی نداریم و یکی از معضلات بزرگ شهر، ساخت و ساز های غیر مجاز می باشد.

در خدمات شهری انتظار داشتیم که مردم از هوشمند سازی بهره مند شوند، اصطکاک بین مردم و کارمند باید کم شود. مراجعات عدیده غیرضروری وجود دارد، و باید این مراجعات را به ۲۰ درصد برسانیم.

در سرمایه گذاری غیر از یک همایش چیزی نداشتیم

اگر به اقتصاد شهری نگاه کنیم در رابطه با سرمایه گذاری فعلا نتوانستیم کاری انجام بدهیم و تاکنون شهرداری و شورا یک همایش سرمایه گذاری برگزار کرده است و همایشی که برگزار شد شبیه همایش سرمایه گذاری نبود و بحث کنسرت آن بیشتر از سرمایه گذاری بود. میزان جذب مشارکت های مردمی بسیار پایین می باشد و در بودجه سال آتی ۳۵۰ میلیارد برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده که بسیار مبلغ ناچیزی می باشد و برای پروژه های سال آینده می توانستیم از مشارکت استفاده کنیم.

حاشیه نشینی اولویت شهر است نه احداث نمایشگاه 

یکی از مشکلات این هست که شهرداری به کارهای نیابتی که وظایف شهرداری نمی باشد و می تواند حمایتی عمل کند به این موارد نسبت به وظایف ذاتی خود بیشتر توجه می کند. در شهر تبریز، نمایشگاه بین المللی وجود دارد آیا در اولویت شهرداری هست که بخواهد ۵ هزار میلیارد تومان هزینه کند تا نمایشگاه بین المللی جدیدی احداث کند؟ آیا احداث نمایشگاه بین المللی از حاشیه نشینی، آسفالت خیابان ها، حمل و نقل و شفافیت اولویت دار می باشد؟ قطعا نه.

 

تغییر مکرر مدیران مانع پیگیری مطالبات

تغییر مکرر مدیران و انتصابات یکی دیگر از مشکلات می باشد که در عرض یک سال اخیر در سازمان عمران دو مدیر تغییر کرده و سازمانی وجود دارد که در عرض ۳ سال ۴ مدیر در آنجا تغییر کرده و شهرداران به صورت مکرر تغییر پیدا می کنند. وقتی آنان را دعوت می کنیم تا سوالاتی بپرسیم می گویند ما تازه وارد سیستم شده و اطلاعاتی نداریم، تا ما بخواهیم توجیه کرده و مطالبات خودمان را بیان کنیم مدیران عوض می شوند و مدیر بعدی جایگزین می شود و باید تمامی مراحل را از اول شروع کنیم.

در بحث فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر از نظر بودجه ای اهتمام خوبی انجام گرفته و در کمسیون فرهنگی اهداف و رویکردهای خود را مشخص کرده ایم و هر هزینه ای که انجام می شود باید هدفمند پیش برود ولی در این رابطه کار بیشتری باقی مانده است.

وقت گذاشتن و نگاه متوازن به توسعه شهری، نقطه مثبت مدیریت شهرداری 

*اگر بخواهید به نقاط ضعف و قوت شهرداری بپردازید، کدام مسایل را مطرح می کنید؟

احمدی: از نقاط مثبت شهرداری، وقت گذاشتن، تحرک و فعالیت بیشتر می توان اشاره کرد. از نقاط مثبت دیگر شهرداری نگاه به توزیع منابع عادلانه و توسعه متوازن شهری و توجه به مناطق کم برخوردار بود که سال های توجهی نشده بود. در بودجه سال ۱۴۰۳ اتمام پروژه های ناقص شهری در اولویت شورا و شهرداری قرار گرفته است.

از نقاط منفی شهرداری که در بودجه سال ۱۴۰۳ آمده حذف پارک های محلی است که برای جایگزینی آن برای تفریح شهروندان و کودکان فکری نکرده اند و این موضوع جای بحث می باشد. عدم توجه به معماری ایرانی _ اسلامی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم می باشد جزو کارهایی است که در زمین مانده و توجهی به معماری اسلامی نشده است.

About Author