عضویت ۸۸/۵ درصدی کاربران ایرانی در واتس‌آپ

آمار رسمی از افزایش حضور ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی حکایت دارد و در این بین رشد عضویت در واتس‌آپ به ۸۸.۵ درصد قابل توجه است.
مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٩، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار را به منظور شناخت فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در دستور کار قرار داد از جمله طرح‌های آماری جدید این مرکز به شمار می‌رود.
در این طرح آماری ۴۳ هزار و ۷۰۰ خانوار شهری و ١٨هزار و ۸۶۰ خانوار روستایی مشارکت داشته‌اند و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه­ های اجتماعی، فعالیت­های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و … افراد ١٥ ساله و بیشتر اخذ شده است.
۶۵ درصد حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو هستند
بر اساس نتایج این آمارگیری در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۵ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو بوده اند و متوسط حضور این افراد بیش حدود یک ساعت و ۳۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه در روز بوده است.
روند افزایشی حضور در واتس‌آپ و اینستاگرام
در میان افرادی که عضو شبکه های اجتماعی بوده اند واتس‌ آپ با ۸۸/۵ درصد و پس از آن اینستاگرام با ۶۸ درصد بیشترین میزان عضویت را دارا بوده است.
در سال ۱۳۹۶ آمار کمتر بوده است؛ به طوری که ۵۳ درصد عضو شبکه های اجتماعی بوده و متوسط حضور روزانه آنها یک ساعت و چهار دقیقه بوده است، بنابر این حضور ایرانی ها در شبکه های اجتماعی رو به افزایش بوده است.
در سال ۱۳۹۶ میزان عضویت در واتس‌آپ ۲۴ درصد و در اینستاگرام ۴۳/۱ درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته ، روند حضور در این شبکه نیز افزایش دارد.
البرز در صدر استفاده از شبکه های اجتماعی
تهران سوم شد
اما از لحاظ میزان عضویت در استان های کشور استان البرز با ۷۷/۱ درصد، بوشهر ۷۵/۶ و تهران با ۷۵ درصد بیشترین میزان عضویت را داراست.
همچنین استان گلستان با ۵۵/۱، خراسان جنوبی ۴۸/۷ و سیستان و بلوچستان با ۴۲/۷ درصد کمترین میزان عضویت در شبکه های اجتماعی را به خود اختصاص دادند.
همچنین در سال گذشته از نظر میزان حضور افراد در شبکه های اجتماعی استان هرمزگان با ۱۳۲ دقیقه و یک ثانیه، بوشهر ۱۲۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و خوزستان با ۱۱۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه بیشترین و استان های خراسان شمالی با ۶۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه، سیستان و بلوچستان با ۵۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه و خراسان جنوبی با ۴۸ دقیقه و ۵۶ ثانیه کمترین متوسط زمان حضور روزانه در شبکه های اجتماعی را داشته اند.

About Author