عفو محکوم به قصاص در سراب

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
*************
می گویند محکوم به قصاص در شهرستان سراب در حالی که منتظر اجرای حکم بود، با اعلام رضایت اولیای دم از مرگ نجات یافت.
این محکوم به قصاص نفس در نتیجه پیگیری دستگاه قضائی، تلاش اعضای شورای حل اختلاف شهرستان، برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش با خانواده مقتول، مداخله ریش سفیدان و بزرگان طایفه‌های مختلف و با اعلام رضایت خانواده‌های اولیای دم در راستای گسترش عفو و رأفت اسلامی و ثبات آرامش در منطقه، حیاتی دوباره یافت.
با تلاشهای مسئولان و بزرگان محلی امسال تاکنون سه مورد بخشش از قصاص در شهرستان سراب اتفاق افتاده است که نشان دهنده تلاش‌های دستگاه قضائی و نیز توسعه فرهنگ بخشش و رأفت است.